facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Komunikace a sítě - 18. 2. 2013

Pětiportový gigabitový přepínač TL-SG105

s nízkou spotřebou energie

Společnost TP-LINK uvádí na český trh nový stolní přepínač TL-SG105 s pěti gigabitovými porty. Díky inovativní úsporné technologii dokáže přepínač ušetřit až 65 % energie a představuje tak hospodárné řešení pro firemní či domácí síť. Přepínač TL-SG105 se dále vyznačuje vysokou propustností sítě, díky čemuž je možné přenášet objemná data mnohem rychleji než dříve. Přenos objemné grafiky, pracovních dat či multimediálních souborů je tak téměř okamžitý.Přepínač nevyžaduje dodatečnou konfiguraci - stačí jej prostřednictvím dodávaného napájecího adaptéru připojit do elektrické zásuvky a je připraven k okamžitému použití. Dokáže přitom automaticky rozpoznat přenosové médium a přizpůsobit se jak kříženému, tak nekříženému ethernetovému kabelu.

 

Přepínač rovněž automaticky rozpozná a nastaví rychlost linky mezi zařízeními a stanoví přenosovou rychlost na 10, 100 či 1000 Mbit/s pro maximální výkon a kompatibilitu sítě.


 
Axis Talk 2021
  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

  

- Inzerce -

Jak bezpečné jsou bezpečnostní kamery? Nezmeškejte konferenci Axis Talk 2021

AxisÚtoky hackerů čím dál častěji míří na kamerové systémy. Jak se účinně bránit? I to bude tématem online konference společnosti Axis Communications, švédského světového leadera v bezpečnostních a smart city technologiích. Připojte se 20. a 21. dubna!

Helios
- inzerce -