facebook
Aktuality -> IT Business - 10. 4. 2019 14:36

Ohlédnutí za IQRF Summitem 2019

IQRF 2019Častou překážkou rychlého nasazení vhodného řešení v projektech Internetu věcí je velká roztříštěnost dílčích částí, koncových zařízení a různých přenosových technologií, nebo nutnost přizpůsobovat IoT brány a aplikace danému požadavku. To má za následek dlouhou dobu vývoje a vysoké náklady s tím spojené. Na IQRF Summitu 2019 předvedli členové IQRF Alliance, že klíč k rychlejšímu řešení v IoT je integrace technologií a spolupráce partnerů.Projekty prezentované na IQRF Summitu 2019 byly různorodé, od hlídání kvality vody a ovzduší v jihoafrických drůbežárnách, přes monitoring průchodu osob a průjezdu automobilů, hlídání teploty v lednicích a mrazácích ve VFN v Praze, až po ukázky konkrétních produktů, které lze pro projekty využít.

IQRF 2019

V průběhu posledních několika let probíhá na poli IQRF Alliance proces standardizace IQRF Interoperability, což má za následek vznik nových koncových zařízení, která komunikují předvídatelným a jednotným způsobem. Díky tomu dokáží IQRF brány dané zprávy pomocí IQRF Gateway Daemonu přeložit např. do formátu JSON, který je zase snadno použitelný v cloudových a mobilních aplikacích. Na výběr jsou u bran různé komunikační protokoly vyšších vrstev. Celé řešení je pak otevřeno propojení i směrem k dalším technologiím, které lze v případě potřeby do řešení nasadit. Na summitu byla například předvedena vzájemná kompatibilita sítě IQRF a LoRaWAN, kde se pro lokální autonomii a pravidelnou komunikaci se zařízeními využívá síť IQRF a pro vzdálený přístup síť LoRaWAN. Díky jednotné komunikaci lze řešení rozšiřovat o nová zařízení i funkčnosti, aniž by to vyžadovalo zásadní přepracování původního konceptu.

IQRF 2019

Snadnému nasazení pomohly také nové funkce přímo v technologii IQRF. Nově je tak možno v síti IQRF využívat zařízení na baterie i zařízení napájená ze sítě, síť lze vystavět automaticky pomocí funkce Autonetwork V2, přidávat zařízení pomocí načtení QR kódu obsahujícího IQRF Smart Connect kód mobilní aplikací a vůbec na koncových zařízeních neřešit pracovní komunikační kanál, protože síť se nastaví na optimální kanál hlavního zařízení – koordinátoru.

Na IQRF Summitu byly prezentovány také navazující partnerské služby, například možnost vzdálené správy bran IQRF a zařízení přes PIXLA.online, Open Edge Gateway – služby na bráně IQRF přizpůsobující chování požadavkům vyšších vrstev, mobilní aplikace IQRF Network Manager umožňující správu zařízení v síti IQRF včetně jejich ovládání a vyčítání hodnot, a mnohé další. Díky průběžné spolupráci členů IQRF Alliance vznikají dílčí části, které na sebe navazují a doplňují se.


 
  

- Inzerce -

e-Mobilita, moderní doprava blízké budoucnosti

e-MobilitaElektrický pohon je v současnosti velmi diskutované téma, a to nejen v automobilovém světě, ale také ve všech oborech, kterých se dotýká. Je to už zmiňovaný automobilový průmysl, dále logistické společnosti, oblast energetiky, legislativy a v neposlední řadě také IT společnosti a jejich softwarové produkty, jež řeší e-Mobilitu.

  

- Inzerce -

Nastavit cenu je umění

I v tom dokáže pomoci SOFTIP MONACO


SOFTIPAkciová společnost MSA je největším výrobcem průmyslových armatur na území bývalého Československa, a to včetně armatur pro jadernou energetiku. Devadesát procent své produkce vyváží do více než 75 zemí celého světa. Za posledních pět let prošla společnost transformací a modernizací v oblasti profesního managementu a engineeringu. Dalším nezbytným krokem bylo zrychlení nabídkového řízení, které je klíčové pro přesné definování individuálních potřeb každého projektu. Řešením bylo nasazení IS SOFTIP MONACO.