Infor
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 4. 6. 2020 - Zdeněk Gric

Odborná konference Power BI Day proběhne on-line

Třetí ročník odborné konference Power BI Day se Počítačová škola GOPAS rozhodla uspořádat letos v on-line podobě. Proběhne v úterý 9. června a nabídne přednášky šesti špičkových expertů na různé oblasti Power BI.


Altair - konference

Power BI se stává fenoménem na poli reportingových nástrojů – poskytuje firmám ucelený informační servis, který pomůže účelně využívat jejich data jako relevantní podklad pro rozhodování a vytvářet interaktivní real time reporty. Tato technologie se dá prakticky aplikovat v různých kontextech. Letošní Power BI Day tak nabídne témata jako BI a IoT, Power BI a Power Platform a představí praktické tipy pro Power query.

„Vzhledem k okolnostem byla konference Power BI Day původně zrušena, ale nechtěli jsme její účastníky zklamat, a proto jsme se rozhodli jí realizovat později a v on-line formátu,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS. „On-line podobu konference jsme již vyzkoušeli na začátku května, kdy jsme uspořádali naši největší odbornou IT konferenci, TechEd Online. Tento formát se nám osvědčil, takže i účastníci Power BI Day budou moci nejen shlédnout přednášky, ale také klást své dotazy a diskutovat o tématu s ostatními.“

Odborná konference Power BI Day bude streamovaná v online aplikaci s oboustranným chatem. Proběhne v úterý 9. června a přístup do aplikace obdrží všichni registrovaní účastníci den před jejím zahájením; následně mohou záznam přednášek shlédnout ještě po dobu 7 dní. Podrobné informace o konferenci a jejím programu jsou k dispozici na stránkách konference powerbiday.cz.


 
Helios
  

- Inzerce -

Pozvánka na webinář Infor pro potravinářské společnosti

Požadavky spotřebitelů na větší inovace a transparentnost produktů, stále se zvyšující tlaky na kvalitu a dodržování předpisů, těsnější marže, příležitosti pro nové prodejní kanály a dynamická pracovní síla, to jsou jen některé z faktorů, které posouvají dynamiku trhu až do bodu, kdy výrobci potravin a nápojů musí přijmout nový přístup ke svému podnikání.

  

- Inzerce -

COMES WMS – řešení pro flexibilní řízení interní logistiky

Mo­dul COMES WMS za­jiš­ťu­je fle­xi­bil­ní sys­tém ří­ze­ní in­ter­ní lo­gis­ti­ky to­vár­ny s přá­tels­kým a in­te­rak­tiv­ním ov­lá­dá­ním. COMES WMS efek­tiv­ně op­ti­ma­li­zu­je skla­do­vé pro­ce­sy a sni­žu­je lo­gis­tic­ké ná­kla­dy. COMES WMS mo­hou uži­va­te­lé pro­vo­zo­vat s ja­kým­ko­liv in­for­mač­ním sys­té­mem tří­dy ERP a MES, ne­bo i sa­mos­tat­ně.