facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 18. 4. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

Novým generálním ředitelem SLUNO je Tomáš Szkandera z K2

Tomáš SzkanderaSpo­leč­nost SLUNO, která je před­ním do­da­va­te­lem řeše­ní a pro ob­last re­tai­lu, lo­gi­s­ti­ky a skla­do­vé robo­ti­za­ce, mění své nej­vyš­ší ve­de­ní. No­vým gene­rál­ním ředi­te­lem spo­leč­nos­ti se stává Tomáš Szkan­de­ra, který dosud za­stá­val po­zi­ci čle­na před­sta­ven­stva. Zá­ro­veň ale bude i na­dá­le plnit také roli šéfa vý­vo­je a CEO ve spo­leč­nos­ti K2 Software.„Mým prvním úkolem bude zjednodušit produktovou nabídku a zároveň také oblasti, kterým se SLUNO má věnovat primárně. A to je retail, logistika a distribuce. Tomu musí odpovídat také vnitřní nastavení a organizace firmy, aby měl každý jasně dané zodpovědnosti a pravomoci rozhodovat za konkrétní oblast. Tím bychom měli být do budoucna čitelnější a efektivnější,“ představuje své nejbližší plány Tomáš Szkandera.

Skupina K2 ve firmě SLUNO na konci roku 2022 koupila 50% podíl – a tehdy šlo o vůbec první akvizici, kterou úspěšný ostravský výrobce a vývojář podnikových systémů ve své více než třicetileté historii udělal. Hlavním cílem bylo zejména rozšířit know-how z oblasti řízených skladů a retailu, které by navázaly na logistické řešení, jež je základní součástí systémů K2.

„SLUNO je pro mě synonymem skutečně špičkové odbornosti v oblasti skladů a retailu. Mnoha logistickým firmám ušetří zásadní peníze nejenom tím, že jim nabídnou některá ze svých distribučních řešení, ale ještě častěji tím, že jim rozmluví řadu věcí, které nepotřebují. Zažil jsem mnoho případů, kdy jen vstupní analýza ušetřila desítky pracovních pozic – nebo kdy se ukázalo jako zbytečné stavět nové logistické prostory, protože se jen za pomocí robotického řešení a nových technologií optimalizovaly ty stávající. A právě v tom je know-how SLUNO naprosto jedinečné, protože vsází na strategický přístup k celé skladové logistice,“ doplňuje Tomáš Szkandera.


 
  

- PR -

Wittmann zálohuje a chrání svá data s Acronis Cyber Protect Cloud

Skupina WITTMANN Group se sídlem ve Vídni působí na celém světě. Prostřednictvím 10 výrobních závodů v 6 zemích a 37 poboček je zastoupena na všech důležitých světových trzích plastikářského průmyslu.

  

- PR -

Jak si vedou české firmy v kybernetické bezpečnosti

Praktické zkušenosti z oblasti etického hackingu a penetračního testování


Komplexní zabezpečení pod­ni­ko­vé infrastruktury, počínaje výpočetními systémy přes úložná řešení, až po komunikační linky není jednoduchá záležitost. S větší či menší úspěšností se o to snaží každá organizace.