Acronis
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Nové řiditelné switche D-Link

pro páteřní sítě i datová centra

Společnost D-Link rozšiřuje portfolio firemních přepínačů o pět nových modelů řady xStack DGS-3420, které jsou ideální jako páteřní switche. Jsou vybaveny L3 funkcemi, jako jsou statické směrování, RIP. Významnou vlastností tohoto řešení je rozšiřitelnost díky funkci fyzického stohování do 12 kusů s jednotnou správou a redundancí. Pro vysoký výkon jsou integrovány 4x 10gigabitové SFP+ sloty zajišťující rychlý datový přenos přes optické kabely. Vybrané modely umožňují také napájení připojených zařízení přes ethernetový kabel (PoE+), což značně snižuje závislost na dostupnosti elektrických zásuvek. Stohovatelné přepínače řady DGS-3420 jsou díky dostatečnému počtu 10GB portů vhodné i pro budování infrastruktury datových center, protože zajišťují rychlé připojení serverů k iSCSI storage zařízením.Nové L2+ přepínače z rodiny DGS-3420 disponují velkým počtem gigabitových portů umožňujících výkonné připojení k jednotlivým zařízením (servery, storage) nebo síťovým segmentům. Čtyři další 10gigabitové SFP+ sloty lze využít pro připojení k páteřním uzlům nebo pro spojení několika přepínačů přes metalický nebo optický (SFP+) kabel do stohu s kruhovou topologií s výkonem až 40 Gb/s. Sestohováním lze získat jedno virtuální šasí s až 576 metalickými porty a 24 volnými 10GE SFP+ porty nebo 288 gigabitovými SFP porty. DGS-3420-28SC poskytuje celkem 24 SFP slotů pro centrální připojení optických spojů na přístupové switche.

 

Každý model má také slot pro SD kartu pro lokální záznam logů nebo uložení konfigurací a updatů firmwaru. Technologie PoE+ zase umožňuje nainstalovat zařízení připojená k přepínačům DGS-3420-28PC a DGS-3420-52P, například bezdrátové přístupové body nebo IP kamery, nezávisle na zásuvkách elektrického rozvodu. Díky maximálnímu power budgetu 740 W uspokojí tyto switche i ta elektricky nejhladovější zařízení na trhu.

 

Nové gigabitové přepínače D-Link zaručují trvale vysokou dostupnost sítě. Redundantní přepínání přes několik stohovaných přepínačů zajišťuje větší propustnost dat a zároveň vyšší spolehlivost. Díky funkci link agregace přes stoh nezpůsobí výpadek jednoho zařízení z páteřního stohu výpadek celé služby, což je v podnikové síti mimořádně důležité.

 

Funkce OAM (operations, administration and maintenance), která je součástí ethernetového standardu IEEE 802.3ah, pomáhá udržovat dostupnost neustálým monitorováním výkonu sítě, detekováním poruch a zjišťováním jejich zdrojů.

 

Kromě funkcí zaměřených na spolehlivost mají všechny přepínače řady xStack DGS-3420 řadu zabezpečovacích funkcí, včetně L2/L3/L4 ACL (přístupových seznamů), 802.1x autentizace z RADIUS serveru na základě MAC adresy nebo identity a detekce síťových smyček. Ostatní funkce zahrnují kontrolu vazby IP-MAC-port pro účinnou ochranu sítě před poruchami a útoky, nebo kontrolu DHCP serverů pro zjišťování a blokování neoprávněně nainstalovaných DHCP serverů.

 

D-Link integroval do nových přepínačů inteligentní funkce pro úsporu energie. Plánovač PoE umožňuje centrálně ovládat napájení připojených PoE koncových zařízení. Lze v něm nastavit, kdy má být napájení zařízení na jednotlivých portech zapnuto nebo vypnuto. Všechny modely z řady DGS-3420 využívají také technologii D-Link Green včetně Smart Fan, která reguluje výkon vestavěných ventilátorů podle okolní teploty, což činí switche tiché a úsporné.


 
Helios
  

- Inzerce -

Další a další firmy přechází na skladové systémy v cloudu

Šetří jim to čas i peníze


GRiTFi­nanč­ní ús­po­ra 100 000 Kč hned po prv­ním mě­sí­ci fun­go­vá­ní. Okam­ži­té sní­že­ní poč­tu chyb­ných ob­jed­ná­vek o 60 %. Zrych­le­ní vy­chys­tá­ní ob­jed­ná­vek z pů­vod­ních dva­nác­ti na 2 ho­di­ny. I ta­ko­vé jsou pří­bě­hy fi­rem, kte­ré přeš­ly na skla­do­vý sys­tém (WMS) v clou­du.

  

- Inzerce -

Odhalte budoucnost IT

RedHatNenechte si ujít jedinečný open source event, který se po čtyřech letech vrací do Česka v netradičním formátu.