facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 16. 2. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nová verze platformy OpenEdge pro vývoj podnikových aplikací

Progress představil nejnovější verzi své platformy Progress OpenEdge 12.8 pro vývoj pod­ni­ko­vých aplikací. OpenEdge 12.8 přichází s novými funkcemi jako je podpora Incre­men­tal build, integrace OpenTelemetry nebo dynamické maskování dat. V souhrnu jde o řadu vylepšení, která pomohou zrychlit vývoj, zvýšit výkonnost databází a posílit zabezpečení aplikací.Mezi vylepšení, která v OpenEdge 12.8 zefektivňují pracovní postupy a zvyšují produktivitu patří.

  • Vylepšená observabilita OpenEdge: Inte­grace výkonného frameworku pro observabilitu – OpenTelemetry, poskytuje provozní metriky a informace o trasování. Metriky pomáhají při správě aplikací OpenEdge, zatímco trasování poskytuje vývojářům detailní vhled do výkonu aplikací a pomáhá identifikovat úzká místa v kódu a optimalizovat výkon aplikací.
  • Rychlejší kompilace: Podpora Incremental build umožňuje vývojářům dělat změny v kódu, přičemž jsou kompilovány jen dotčené části. Tím se výrazně zkracuje doba kompilace, což umožňuje rychlejší iterace i zrychlení vývojových cyklů.

OpenEdge 12.8 přináší také vylepšení v oblasti integrace aplikací a managementu celého prostředí, mezi které například patří:

  • Apache Kafka pro real-time messaging a streaming: In­te­gra­ce s Apache Kafka umožňuje firmám vylepšit své aplika­ce o streamování událostí a datové přenosy v reálném čase.
  • OpenEdge Command Center (OECC): Moderní cloud-ready nástroj a API, které zjednodušují správu aplikací OpenEdge. OECC poskytuje centralizované monitorování, administraci a diagnostiku a integruje oblíbené nástroje pro správu výkonu aplikací (APM).
  • Online údržba databází: Nová verze obsahuje řadu databá­zo­vých vylepšení, která umožňují provádět více admini­stra­tiv­ních úloh online. To eliminuje nutnost odstávek při offline údržbě. Nabízí rovněž řadu výkonnostních změn, zejména v oblastech skenování/oprav databáze a zálohování/obnovy.

OpenEdge 12.8 také zavádí několik funkcí, které posilují bezpečnost aplikací, jako například:

  • Regulace dat pomocí dynamického maskování (DDM): Pro bezpečnostní administrátory nebo správce databází, kteří potřebují zajistit, aby podnikové aplikace OpenEdge splňovaly požadavky na ochranu soukromí a integritu dat, jako je GDPR nebo HIPAA, nabízí funkce DDM jednodušší způsob maskování citlivých údajů za běhu na základě oprávnění uživatelských rolí.
  • Hardwarový bezpečnostní modul (HSM): OpenEdge 12.8 podporuje moduly HSM, které pomáhají zajistit bezpečnější prostředí pro kryptografické operace, usnadňují ochranu citlivých dat a podporují dodržování přísných bezpečnostních standardů.
  • Protokol TLS 1.3: OpenEdge 12.8 využívá OpenSSL 3.1, nejnovější verzi kryptografické knihovny s otevřeným zdrojovým kódem, která podporuje TLS 1.3. To pomáhá posílit bezpečnostní protokoly a kryptografické algoritmy, které přispívají k robustnímu šifrování a zajištění integrity dat v aplikacích OpenEdge.

Další informace o nové verzi OpenEdge 12.8 naleznete zde nebo se můžete zúčastnit webináře „What's New In OpenEdge 12.8“, který se koná 22. února.


 
  

- PR -

7 vlastností ERP systému, které dělají uživatelům radost

Kdy je ovládání ERP systému poho­dl­né? Když mohou jeho uživatelé snadno a efektivně pracovat s potřebnými funkcemi a informacemi bez zbytečných obtíží. Tím se zvýší produktivita jejich práce, omezí se chybovost a firma poroste.

  

- PR -

Unicorn Systems podpořil Pluxee v přechodu do cloudu

Softwarová firma Unicorn Systems pomohla společnosti Pluxee (dříve Sodexo Benefity), která se specializuje na oblast zaměstnaneckých benefitů, s přechodem do cloudu. Důvodem této náročné digitální trans­for­mace byla snaha modernizovat IT infrastrukturu společnosti a zvýšit efektivitu jejího podnikání.