Infor
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Komunikace a sítě - 2. 6. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nová technologie Huawei pro základnové stanice 5G

HuaweiSpolečnost Huawei představila novou technologii CableFree pro základnové stanice 5G, která zvyšuje kapacitu antény, což vede k nižší hmotnosti antény a umožňuje snazší instalaci. Nová technologie umožní anténám základnových stanic také zvýšit účinnost signálu antény až o 20 % a tím zvednout kvalitu pokrytí signálu 5G.


Altair - konference

Nový koncept technického řešení platforem pasivních antén nejen pro šíření 5G signálu má nižší hmotnost a umožňuje snazší instalaci. Šestikanálová anténa může být v případě využití technologie CableFree až o 10 kg lehčí a hmotnost vícepásmových antén může klesnout pod 50 kg, díky čemuž se razantně zjednoduší instalace a sníží náklady. Technologie CableFree už byla integrována do antén řady Huawei Munich Pro, Golden Mini a London Pro a rovněž do produktů 32T32R Massive MIMO.

Technologie CableFree zvyšuje až o 80 % kapacitu antény a má sníženou produkci radiace, což je velmi důležité především při zavedení vysokofrekvenčních pásem v 5G, které vyžaduje zvýšení počtu antén pro zajištění širokého pokrytí. CableFree tak disponuje až o 20 % vyšší účinností záření pro zvýšení efektivity pokrytí signálem.

Vylepšením prošel i výkon pasivní intermodulace, tzv. PIM, který umožnuje efektivnější interakci mezi jednotlivými mechanickými komponenty antény. Díky CableFree má anténní systém o 80 % méně šroubů a spájených bodů. Design nových antén je tedy mnohem efektivnější, než jak přikazují současné standardy.


 
Helios
  

- Inzerce -

COMES WMS – řešení pro flexibilní řízení interní logistiky

Mo­dul COMES WMS za­jiš­ťu­je fle­xi­bil­ní sys­tém ří­ze­ní in­ter­ní lo­gis­ti­ky to­vár­ny s přá­tels­kým a in­te­rak­tiv­ním ov­lá­dá­ním. COMES WMS efek­tiv­ně op­ti­ma­li­zu­je skla­do­vé pro­ce­sy a sni­žu­je lo­gis­tic­ké ná­kla­dy. COMES WMS mo­hou uži­va­te­lé pro­vo­zo­vat s ja­kým­ko­liv in­for­mač­ním sys­té­mem tří­dy ERP a MES, ne­bo i sa­mos­tat­ně.

  

- Inzerce -

Pozvánka na webinář Infor pro potravinářské společnosti

Požadavky spotřebitelů na větší inovace a transparentnost produktů, stále se zvyšující tlaky na kvalitu a dodržování předpisů, těsnější marže, příležitosti pro nové prodejní kanály a dynamická pracovní síla, to jsou jen některé z faktorů, které posouvají dynamiku trhu až do bodu, kdy výrobci potravin a nápojů musí přijmout nový přístup ke svému podnikání.