facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Komunikace a sítě - 27. 11. 2012

Nová modelová řada Cyberoam NG Series

Cyberoam představuje novou modelovou řadu NG Series, UTM zařízení pro SOHO/SMB trh. Nové modely z řady NG Series umožní SOHO / SMB sítím připravit se na jejich budoucí potřeby, a to směrem ke gigabitové síťové infrastruktuře a vysoké internetové rychlosti. NG Series appliances přichází s předinstalovaným CyberoamOS, dosud nejinteligentnější a nejvýkonnější firmware od Cyberoamu. Nový firmware je úzce propojený se síťovým hardwarem a crypto akcelerací a dodává tak zařízení vysoký výkon. CyberoamOS je také schopen vytěžit maximální výkon z vícejádrových platforem, současně nabízí minimální latenci a zvýšení rychlosti zpracování s použitím optimalizovaných „Interrupt rates“ a „FastPath“ technologií.NG Series přichází s výkonným hardwarem sestávajícím se z gigahertzových procesorů a s vysokým počtem Gigabitových Ethernet portů. Design a robustní komponenty používané v řadě modelů NG Series podporují vysokorychlostní I/O propustnost pro lepší výkon, mají ochranu proti podmínkám v náročném prostředí, včetně ochrany proti přepětí a výkyvům v síti.

 
  

- Inzerce -

Nouzový stav uspíšil přechod úřadu na virtuální desktopy

Kraj­ský úřad Ji­ho­mo­rav­ské­ho kra­je (KÚ JMK) ja­ko dů­le­ži­tá sou­část or­gá­nů stát­ní sprá­vy mu­sí být dos­tup­ný ob­ča­nům kra­je a fun­go­vat ne­pře­tr­ži­tě v kaž­dé si­tu­a­ci. Již před dvě­ma le­ty se roz­ho­dl pro di­gi­ta­li­za­ci ce­lé­ho sys­té­mu a pře­chod na tech­no­lo­gii vir­tu­ál­ních desk­topů.

  

- Inzerce -

Úsměv namísto podpisu a robot na místě prodavače

IT Systems 11/2020V novém vydání IT Systems se věnujeme trendům v digitalizaci bankovnictví a finančního sektoru, který je sice vnímán jako velmi konzervativní odvětví, ale ve vztahu k informačním technologiím patří naopak mezi ty nejprogresivnější. Tlak konkurence i nebankovních institucí a požadavky zákazníků totiž nutí celé odvětví, aby přijímalo nejnovější technologie.