Infor
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Hardware - 26. 6. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nová generace SSD disků NVMe od Western Digital

Western Digital Ultrastar DC SN840 NVMeSpolečnost Western Digital představila novou generaci svých produktů pro datová centra v podobě nových dvouportových SSD disků Ultrastar NVMe, řadičů RapidFlex NVMe-oF a skříně OpenFlex Data24. Nové SSD disky Ultrastar DC SN840 budou nabízeny i samostatně, ale společně s řadiči RapidFlex NVMe-oF vytvářejí novou výkonnou platformu OpenFlex Data24 NVMe-oF, která možnosti nové generace disků dále zvyšuje a umožňuje firmám snadněji přejít ze SAS nebo SATA na NVMe. Mohou tak získat vysoce energeticky účinnou, škálovatelnou a nízkolatenční infrastrukturu pro náročné aplikace a úkoly vyžadující vynikající výkon při čtení/zápisu.


Altair - konference

Rozsáhlá cloudová centra i podniková datová centra neustále pracují na odstraňování úzkých míst, aby zajistila výkon a dostupnost základních aplikací, a zároveň držela krok s neustálým růstem objemu dat. Řešením jsou datová úložiště na bázi NVMe a NVMe-oF. Analytická společnost IDC očekává, že datová centra budou i nadále přecházet ze starších rozhraní SATA a SAS, přičemž NVMe pravděpodobně dosáhne za rok 2020 podílu více než 55 procent celkových prodaných podnikových jednotek SSD a v letech 2018–2023 bude prodej růst mírou CAGR ve výši 38 procent.

„Budoucností flash disků je bezpochyby v protokolu NVMe, protože znamená rychlost, energetickou účinnost, kapacitu a nákladově efektivní škálovatelnost. Protokol NVMe-oF vše posouvá na ještě vyšší úroveň,“ řekl Jeff Janukowicz, viceprezident společnosti IDC.

SSD disk Ultrastar DC SN840 NVMe pro datová centra

Nový vysoce výkonný SSD disk Ultrastar DC SN840 Gen3.1 NVMe používá technologii 96vrstvové paměti flash 3D TLC NAND a podle výrobce dosahuje výkon až 780 tis./250 tis. IOPS náhodného čtení/zápisu a kapacity až 15,36 TB v přímo zaměnitelném formátu U.2 15 mm. Dosahuje úroveň výdrže 1 a 3 přepisy disku za den (DW/D) a nabízí plnou ochranu před ztrátou dat při výpadku napájení a šifrování TCG. Jde o disk určený pro provoz kritických aplikací, které vyžadují vynikající parametry čtení/zápisu, vysoký výkon při kombinovaném pracovním vytížení, nízkou latenci a vysokou dostupnost dvou portů. Patří sem vše od vysoce výkonných počítačů (HPC), cloud computingu, databáze SQL/NoSQL, virtualizace (VM/kontejnery) až po AI/ML a analytiku dat.

Ultrastar DC SN840 NVMe

Ukládací platforma OpenFlex Data24 NVMe-oF

Zatímco úložiště na bázi pamětí flash s protokolem NVMe poskytuje enormní nárůst výkonu pro DAS, SAN a NAS, tradiční infrastruktura datových center může omezovat plný potenciál SSD disků NVMe, což má za následek nedostatečné využití ukládací kapacity, nízkou efektivitu datových sil a vysoké provozní náklady. OpenFlex Data24 pomáhá řešit tyto problémy tím, že umožňuje, aby plnou přenosovou kapacitu SSD disku Ultrastar NVMe sdílelo více hostitelů, jako by byly lokálně připojeny ke sběrnici PCIe uvnitř serverů x86. Provozovatelům datových center to poskytuje větší flexibilitu při rozšiřování kapacity a efektivnější využití segregovaného úložiště na bázi pamětí flash, aby bylo dosaženo vyššího výkonu pro nejnáročnější úkoly.

OpenFlex Data24 s až 24 za provozu vyměnitelnými SSD disky Ultra SN DC SN840 NVMe poskytuje sdílenou ukládací kapacitu až 368 TB v kompaktním formátu 2U. Toto řešení rovněž zahrnuje nově uvedené řadiče RapidFlex NVMe-oF s podporou RDMA, což umožňuje připojení až šesti hostitelů po 100gigabitovém Ethernetu bez nutnosti externího přepínače. Při přidání až šesti adaptérů k platformě OpenFlex Data24 poskytují řadiče RapidFlex latenci pod 500 nanosekund pro očekávaný výkon platformy až 13 milionů IOPS / 70 GB/s.

Řadiče RapidFlex jsou prvním řešení společnosti Western Digital integrující technologie nově získané akvizicí společnosti Kazan Networks.

OpenFlex Ultrastar SN840.jpg

Dodávky SSD disků Ultrastar DC SN840 NVMe budou zahájeny už příští měsíc. Dodávky ukládací platformy OpenFlex Data24 NVMe-oF s pětiletou omezenou zárukou jsou naplánovány na podzim.


 
Helios
  

- Inzerce -

Pozvánka na webinář Infor pro potravinářské společnosti

Požadavky spotřebitelů na větší inovace a transparentnost produktů, stále se zvyšující tlaky na kvalitu a dodržování předpisů, těsnější marže, příležitosti pro nové prodejní kanály a dynamická pracovní síla, to jsou jen některé z faktorů, které posouvají dynamiku trhu až do bodu, kdy výrobci potravin a nápojů musí přijmout nový přístup ke svému podnikání.

  

- Inzerce -

COMES WMS – řešení pro flexibilní řízení interní logistiky

Mo­dul COMES WMS za­jiš­ťu­je fle­xi­bil­ní sys­tém ří­ze­ní in­ter­ní lo­gis­ti­ky to­vár­ny s přá­tels­kým a in­te­rak­tiv­ním ov­lá­dá­ním. COMES WMS efek­tiv­ně op­ti­ma­li­zu­je skla­do­vé pro­ce­sy a sni­žu­je lo­gis­tic­ké ná­kla­dy. COMES WMS mo­hou uži­va­te­lé pro­vo­zo­vat s ja­kým­ko­liv in­for­mač­ním sys­té­mem tří­dy ERP a MES, ne­bo i sa­mos­tat­ně.