facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 22. 5. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

N-able nově nabízí možnost obnovy po havárii v prostředí Microsoft Azure

Společnost ZEBRA SYSTEMS ozná­mila, že řešení N-able Cove Data Protection, které na našem trhu dodává, nově nabízí možnost obno­vy po havárii v prostředí Microsoft Azure. Nová funkce přináší možnost inteligentní obnovy po havárii ve formě cloudové služby (DRaaS) a pomáhá poskytovatelům MSP služeb a IT profesionálům nabízet koncovým uživatelům celou řadu služeb Disaster Recovery – od rychlé a jednoduché obnovy na úrovni souborů až po flexibilní a cenově dostupnou kompletní obnovu po havárii, nově i v prostředí Microsoft Azure.Řešení Cove Data Protection snižuje náklady spojené s ochranou dat a zlepšuje obranu proti ransomwaru tím, že ve výchozím nastavení poskytuje izolované zálohovací úložiště. Přístup založený na principu „cloud first“ udržuje primární úložiště v cloudu, mimo dosah ransomwaru v lokální síti a živelných pohrom. Funkce zajištění kontinuity poskytuje proaktivní možnosti obnovy, které zabezpečují vyšší úroveň služeb, včetně automatizovaného testování obnovy a Standby Image k minimalizaci času výpadku.

Po přidání podpory prostředí Azure nabízí nyní služba Standby Image ještě větší flexibilitu v umístění obnovy: do lokálního zařízení v místě instalace, do sekundárního umístění nebo do cloudu Azure.

Podle N-able je díky technologii obnovy v rámci Cove Data Protection v prostředí Azure možné poskytovat služby obnovy po havárii, a přitom dosáhnout až 60% úspory nákladů oproti tradičním on-premise zařízením.

„Azure a Cove nabízejí efektivnější způsob, jak vyřešit vysokou dostupnost pomocí cloudu,“ řekl Chris Groot, manažer zodpovědný za řešení Cove Data Protection v N-able. „Odeslání dat do Azure je zdarma a za výpočetní služby Azure se platí pouze při spuštění vir­tu­ál­ní­ho stroje. Cove umožňuje po každé záloze vytvořit bootova­tel­ný obraz disku a uložit ho tam až do doby, dokud nebude skuteč­ně potřeba. V případě výpadku Azure poskytuje plnou kontrolu nad výpočetními zdroji a provozní náklady v Azure během výpadku jsou cenově výhodnější než nákup a údržba vlastního zařízení pro zálohování a obnovu po havárii, které se často ani nikdy nevyužije.“


 
  

- Inzerce -

Quo vadis, e-commerce?

IT Systems 4/2023V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především oblasti e-commerce, která v minulém roce zažila doposud nepoznanou situaci. Česká e-commerce totiž po 20 letech růstu náhle klesla, což v mnohých vyvolalo paniku a dupnutí na brzdu technologického rozvoje. Jenže náročnost a vybíravost zákazníků nezmizela s tím, že se do hry vrátil kamenný retail a vzal si zpět část podílu na trhu.

  

- Inzerce -

Mobile Device Management

Jak zabezpečit koncové zařízení pomocí Managed Microsoft 365?


S novými technologiemi a rostoucí potřebou bezpečnosti dat se organizace potýkají s nelehkým úkolem zabezpečit a spravovat svá zařízení. Naštěstí existují inovativní řešení, která umožňují rychlou, efektivní a bezpečnou správu zařízení v celém jeho životním cyklu s minimální kooperací ze strany IT.