facebook
Aktuality -> IT společnost - 15. 8. 2018 9:34

MoodleMoot.cz 2018

MoodleOficiální Moodle Partner pro Českou republiku, společnost PragoData Consulting, letos pořádá už pátý ročník mezinárodní konference MoodleMoot.cz. Hlavním mottem letošního ročníku konference je „Moodle – brána otevřených možností“. Dílčí témata jsou uvedena na webu konference.Na konferenci budou prezentovány plenární přednášky předních odborníků. Součástí konference jsou i sekce prezentací představující vhodný prostor pro publicitu právě probíhajících nebo ukončených projektů nebo pro ty, kdo se chtějí aktivně zúčastnit konference. Zde lze zájemcům předvést projekty, zajímavé a úspěšné kurzy v LMS Moodle a další elektronické kurzy a jiné ukázky své práce.

V rámci konference budou probíhat workshopy, prakticky zaměřené na aktuální novinky Moodle ve verzi 3.5, která zahrnuje funkcionality zajišťující korektnost systému z pohledu požadavků GDPR. Workshopy jsou určeny pro začátečníky i pokročilé uživatele a pro administrátory.

Konference je plánována na termín 24.-25. října 2018. Praktické workshopy pro uživatele a správce Moodle, proběhnou 23. 10. 2018. Místem konání jsou prostory kampusu Univerzity Hradec Králové. Více na webu konference www.moodlemoot.cz.

MoodleMoot.cz

Konferenci pořádá PragoData Consulting ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a partnerskou konferencí eLearning. Dalšími partnery konference jsou Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni, VŠB˗TU Ostrava a EUNIS-CZ.

Moodle

Moodle je softwarový balík určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů. Moodle umožňuje či podporuje snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu dalších činností sloužících pro podporu výuky.

Moodle je volně šířitelný software s otevřeným kódem. Běží na Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware a na jakémkoliv dalším systému, který podporuje PHP. Data jsou ukládána v databázi MySQL, PostgreSQL, MS SQL nebo Oracle. Moodle je dostupný i jako mobilní aplikace podporující offline studium.

Moodle představuje jeden z hlavních nástrojů vzdělávání v prostředí škol a univerzit, institucí veřejné správy i podnikových korporací. Moodle představuje jeden z nejrozšířenějších LMS vůbec a u nás je zcela dominantním hráčem, především z důvodu kvalitní lokalizace. Celosvětový počet instalací systému již dnes přesahuje 100 000 ve více než 200 zemích světa. Systém byl lokalizován do cca 150 jazyků.


 
  

- Inzerce -

Práce s daty umožňuje předvídat budoucnost

IFSKaždý byznys potřebuje plánovat. Potravinářský průmysl potřebuje plánovat inteligentně. V tomto odvětví panuje tvrdý konkurenční boj a produkt, který poměrně rychle podléhá zkáze, je jenom dalším důvodem, proč celý systém musí fungovat bezvadně, rychle a efektivně.

  

- Inzerce -

DMS jako důležitý nástroj pro management kvality

OnlioManagement kvality je důležitou součástí existence každé organizace, bez ohledu na její velikost či oblast působnosti. Nároky se sice v návaznosti na mnoho okolností liší, nicméně podstata zůstává vždy stejná. A jednou ze zásadních součástí je tzv. řízená dokumentace.

Časopis IT Systems / Odborná příloha Kalendář akcí
ORBIT
RSS kanál