facebook

Lundegaard rozvíjí vlastní projekt SDP – Stream Data Platform

Společnost Lundegaard na počátku roku 2018 sestavila tým datových inženýrů a vědců, kteří se plně věnují práci na projektu Stream Data Platform, což je mikroservisní platforma, která je schopna zpracovávat velká data v reálném čase a analyzovat je pomocí pokročilých algoritmů umělé inteligence. Projekt spustil i svůj vlastní web.„Náš projekt se zabývá problematikou tzv. rychlých dat a umělou inteligencí. Stream Data Platform je platforma založená na open-source technologiích Apache Kafka (jsme partnery společnosti Confluent) a H2O.ai. Platforma umožňuje vytvářet konkrétní business aplikace, které využívají možnosti nejnovějších technologií v oblasti nepřetržitého toku velkého množství dat a jejich zpracování algoritmy umělé inteligence v reálném čase.“ Popisuje projekt jeho lídr, Head of Development Centre v Brně, Lukáš Matějka.

V současné době roste objem dat každým okamžikem, a ačkoliv si společnosti uvědomují jejich obrovský význam, ne vždy dokážou plnohodnotně využít jejich potenciálu (přidané hodnoty), přičemž náklady na správu a uložení dat v čase rostou.

Například informace o interakcích s uživatelem nebo klientem jsou typicky roztroušeny do několika systémů, které nejsou vzájemně propojeny, v lepším případě se s velkým zpožděním agregují do datového úložiště. Společnost není tak schopna na podněty reagovat rychle v ten daný moment, tzn. spojit data do kontextu a automatizovaně predikovat potřeby uživatele (využití je bezpočet, například automatická aktivace služeb na základě kontextu – zákazník cestuje do zahraniční a zajímá ho aktivace platební karty, využití nabídky benefit klubu v momentu, kdy je zákazník kamenné pobočce, inteligentní chatbot, který reaguje na konkrétní problém s vyplněním formulářového pole žádosti o službu apod.).

Další oblastí využití platformy je aplikace, která predikuje u konkrétních uživatelů, zda bude služba poskytnuta či nikoliv, zároveň odhaluje anomální chování na základě různých zdrojů dat, včetně dat behaviorálních – tzn. jak se uživatel chová v online prostředí.

Rychlá analýza a vyhodnocení dat také umožňuje poskytnout řešení, které v předstihu predikuje výpadky online kanálů, čímž lze samozřejmě ušetřit ušlé tržby ale také renomé značky.

Lundegaard používá Stream Data Platform jako základ řešení pro své klienty. Zpracování velkého množství datových zdrojů a jejich pokročilá analýza v reálném časem si vyžaduje nové moderní evoluční přístupy a technologie, které platforma nabízí. Zároveň není platforma uzavřená a je schopna se přizpůsobit klientovým požadavkům a pružně na ně reagovat. Lundegaard je tak schopen v úzké spolupráci se zákazníkem samotné řešení doručit a integrovat ho do existujícího podnikového ekosystému.


 
Control
  

- Inzerce -

PDM pro malé a středně velké firmy

SiemensPotřebujete PDM pro malou firmu? Nebo PDM pro středně velkou firmu? A už jste uvažovali o Teamcenteru jako PDM systému pro malé a středně velké firmy?

  

- Inzerce -

Hyperkonvergence v kostce: Jak vám může Cisco HyperFlex pomoci?

CiscoPodnikové aplikace se postupně vyvíjejí z lokálně provozovaných workloadů v (nativně) cloudové platformy. Pro mnoho podniků je cílem přenos veškeré infrastruktury do cloudu, ale v praxi se jako nejpřínosnější uspořádání z hlediska flexibility a podpory inovací stále více jeví hybridní, multicloudové prostředí. Cestou, jak takové prostředí snadno a rychle vybudovat a jednoduše a bezpečně provozovat, je hyperkonvergovaná infrastruktura, kterou dnes využívají podniky všech velikostí i odvětví.