facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 24. 11. 2020 - Zdeněk Gric

Kryptoměnový fintech startup ze Slovenska vstupuje na český trh

Technologická společnost CRYPTON DIGITAL expanduje na český trh. První kancelář otevřela v Praze. Nosným produktem, se kterým přichází, je fintech platforma WEXO. Ta nabízí majitelům kryptoměn moderní funkce v bezpečném prostředí.Od spuštění platformy WEXO pro slovenský trh uběhl půlrok a uživatelé dnes mohou přes WEXO kryptoměny nejen prodávat či je ukládat do kryptopeněženky, ale také pohodlně měnit mezi nejznámějšími kryptoměnovými páry. V krátké době plánují vývojáři přidat vlastní trezoring a vše podpoří spuštění aplikace WEXO pro Android a iOS.

"Daří se nám jít dopředu podle stanoveného plánu, což přináší stále nové možnosti pro registrované uživatele, ale také spokojnost na straně našich partnerův," doplnil Milan Božik, zakladatel společnosti CRYPTON DIGITAL.

WEXO je startup financovaný z vlastních zdrojů. Autoři ale umožnili omezené skupině nadšenců fintech projektů, stát se součástí WEXO a podílet se na růstu společnosti a startupu WEXO. Dnes jich je okolo 5 000 a s koncem roku se tato skupina partnerů definitivně uzavře na počtu 7 000.

"Řekli jsme si, že tuto možnost chceme dát i českému trhu. WEXO od první myšlenky myslelo na český trh. Pocházíme sice ze Slovenska a CRYPTON DIGITAL je slovenská společnost, ale WEXO produktově od začátku zastřešuje naše česká společnost. Česká republika je pro WEXO brána ze Slovenska”, vysvětlil Milan Božik z CRYPTON DIGITAL.

Společnost zahajuje aktivity i v Maďarsku a Polsku. Původně se inovativní tým ze Slovenska věnoval kryptoměnám jako investici, s čímž stále pomáhá svým klientům, naopak WEXO má za cíl umožnit každému neomezené využívání kryptoměn v běžném životě.

Produktově služby projektu aktuálně zastřešuje česká partnerská společnost UPDN ONE s bohatými zkušenosti na finančním trhu.


 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.