facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 28. 2. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

Konference Evidence dokumentů 2024 představí aktuální legislativní změny

Již 7. března se v Praze v Hotelu Grandium uskuteční konference pod názvem Evidence dokumen­tů 2024: Připravte se na změny. Na této konferenci budou před­staveny a podrobně rozebrány aktuální legislativní změny v oblasti archivnictví a spisové služby. Navrhované změny se týkají jak úpravy atestací eSSL (elektronický systém spisové služby), tak i zcela zásadního posunu v oblasti evidence dokumentů a procesu výběru dokumentů příslušnými archivy.Dále jsou zaváděny zcela nové metody pro automatizovaný oběh elektronických dokumentů. Kromě výše uvedených změn se v legislativním procesu objevily i další pozměňovací návrhy, například poněkud kontroverzní návrh na práci s neveřejnými dokumenty, dopadající i do změny pravidel v Zákoně o svobodném přístupu k informacím.

Legislativní změny se přitom dotknou nejen spisových služeb, ale také zpracování veškerých informací v jiných systémech u veřejnoprávních původců. Po několika desetiletích se konečně v oblasti eGovernmentu zavádí povinnost pro oběh dokumentů v elektronické podobě takovým způsobem, aby dokumenty vyhotovené jedním původcem šlo dále automatizovaně zpracovat u přijímacího původce.

Jak se uvedené změny promítnou do obsahu konference? Poslanec a místopředseda Ústavně-právního výboru Sněmovny Jakub Michálek, který je garantem konference, jako jeden z navrhovatelů pozměňovacích návrhů k novelizaci Zákona o archivnictví a spisové službě představí hlavní změny v oblasti evidence dokumentů, které umožní rychlejší a efektivnější rozvoj eGovernmentu. Zaměří se na zdůvodnění poslaneckého návrhu a vysvětlí, jaké dopady budou mít příslušné změny na občany a veřejnoprávní subjekty. Účastníci konference budou seznámeni s dalšími plánovanými aktivitami, které mají za cíl dosáhnout stavu, aby mezi úřady rychle a efektivně obíhala data a elektronické dokumenty s automatizovaným zpracováním a nikoliv občané. Budou také vysvětleny dopady změn zákona na atestace eSSL.

Další z řečníků konference, odborník na legislativu eGovernmentu Robert Piffl podrobně rozebere dopady změn zmíněného zákona na veřejnoprávní původce nejen v oblasti spisové služby, ale i v oblasti dalších informačních systémů využívaných veřejnoprávními původci. Zaměří se také na detailní vysvětlení pojetí regulace informačních systémů, které nejsou eSSL a naopak informačních systémů, které jsou eSSL, s ohledem na návrat k původnímu účelu Zákona o archivnictví a spisové službě, tj. regulace oblasti archivnictví a související evidence a výběru informací od veřejnoprávních původců směrem k příslušným archivům. Tématem bude také regulace elektronických spisových služeb i zcela nové pojetí regulace jiných informačních systémů, než je eSSL. Robert Piffl se bude věnovat jak dopadům na již existující systémy, tak i na nové systémy uváděné do provozu od 1. ledna 2025.

Následující prezentace zástupce ředitele Digitální informační agentury (DIA) Petra Kuchaře se zaměří na oběh elektronických dokumentů s vnořenou vrstvou XML, podrobněji vysvětlí existující schéma pro elektronickou fakturaci ve formátu ISDOC.PDF, a dále se bude věnovat přípravě návrhu strukturovaných dat pro „obecný“ elektronický dokument. Zmíněné modely budou v souladu s novelou zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě uveřejněny na webových stránkách DIA v termínu určeném v zákoně, a budou muset být zapracovány nejen do eSSL, ale též do dalších informačních systémů. To bude mít samozřejmě dopady i na schvalování projektů příslušným odborem DIA, které bude rovněž představeno. Petr Kuchař posluchače seznámí také s dalšími novinkami v oblasti rozvoje eGovernmentu.

Projekt registru zastupování „REZA“ objasní Petr Tiller, jako jeho hlavní architekt. V praxi se jedná o rozšíření základního registru práv a povinností, které bude mít významné dopady na veškeré procesy, neboť nově bude možné v registru práv a povinností nastavovat zastupování pro řadu úkonů.

Na závěr konference proběhne odborná diskuze, kde bude možno pokládat otázky přednášejícím.

Registrovat se můžete na https://eurad.konference.cz/

Evidence dokumentů 2024

Text: Zuzana Pacinová, redakčně upraveno.
Foto: Exponet


 
  

- PR -

7 vlastností ERP systému, které dělají uživatelům radost

Kdy je ovládání ERP systému poho­dl­né? Když mohou jeho uživatelé snadno a efektivně pracovat s potřebnými funkcemi a informacemi bez zbytečných obtíží. Tím se zvýší produktivita jejich práce, omezí se chybovost a firma poroste.

  

- PR -

5 tipů, jak vybrat WMS pro vaši firmu

Řešíte dnes a denně pohyb zboží ve skladu? Warehouse Manage ment System je softwarové řešení navržené, sestavené a vyladěné pro správu a optimali­za­ci skladových operací a obecně veškerých procesů ve skladu. Pomáhá mimo jiné v řízení pohybu zboží, sledování skladových zásob, plánování příchodu a odchodu zboží, a díky těmto superschopnostem zefektivňuje správu skladu.