facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 12. 11. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Kaspersky nově nabízí i v češtině školení kybernetické bezpečnosti

Kaspersky Automated Security Awareness PlatformMnohé firmy a or­ga­ni­za­ce už mají své IT chrá­ně­né a za­bez­pe­če­né po­mo­cí vys­pě­lej­ších phish­ing­ových filtrů a fire­wal­lů. Ne­dáv­ný průzkum spo­leč­nos­ti Kaspersky ovšem zjistil, že nej­zra­ni­tel­něj­ším místem v řetězci ky­ber­ne­tic­ké­ho za­bez­pe­če­ní zů­stá­va­jí i na­dá­le za­měst­nan­ci. Ti před­sta­vu­jí vstupní bod do IT systémů a za vět­ši­nou ky­ber­ne­tic­kých incidentů v současné době stále stojí lidské chyby. Až 78 % společností připouští, že během uplynulých 12 měsíců ohrozilo jejich data jednání jejich pracovníků.Proto si stále více zaměstnavatelů uvědomuje, že opakovaná školení zaměstnanců o kybernetické bezpečnosti a změny jejich přístupu a chování mohou být vhodným prostředkem k lepší ochraně jejich firem a IT systémů. Pro firmy a organizace v ČR je proto jistě vítanou zprávou, že společnost Kaspersky nově nabízí svá školení kybernetické bezpečnosti ASAP i v češtině.

„Na rozdíl od ‚obvyklého‘ školení zaměřeného na konkrétní obsah je naše platforma automatizovaného vnímání bezpečnosti pod názvem Automated Security Awareness Platform (ASAP) založena na našich zkušenostech získaných za posledních více než 20 let a znalostech našich specialistů v oblasti zabezpečení. V současné době víme přesně, které dovednosti by zaměstnanci měli rozvíjet, aby jejich chování bylo bezpečné a firmu chránilo.A právě tato témata jsme zapracovali přímo do obsahu školení, pravidelně je aktualizujeme, dělíme podle zaměření a úrovní, a navíc jsou už teď k dispozici v češtině, slovenštině, maďarštině a rumunštině. Díky tomuto přístupu jsou tato školení komplexní, ale přitom zaujmou všechny úrovně školených osob, jež se potýkají s řadou překážek, o nichž neustále slýcháme: že je školení k dispozici pouze v angličtině, nepokrývá celou problematiku či není aktuální anebo že používá určité učební postupy, které jsou už zastaralé,“ říká Petr Kuboš ze společnosti Kaspersky.

Platforma „automatizovaného vnímání bezpečnosti“ je online nástrojem, jenž v průběhu celého roku buduje u zaměstnanců praktické povědomí o správných návycích v oblasti kybernetické bezpečnosti. Spuštění a správa této platformy nevyžaduje speciální zdroje nebo opatření a má vestavěnou nápovědu, která firmám poskytuje oporu na každém kroku směrem k bezpečnému kybernetickému prostředí. Obsah platformy vychází z 350 kompetenčních modelů praktických a zásadních dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti, jež by všichni zaměstnanci měli ovládat.

Pokud budou zaměstnanci o problematice kybernetické bezpečnosti poučeni, lze tak významně snížit počet incidentů, jimž může být firma v oblasti kybernetické bezpečnosti vystavena v důsledku lidských chyb. To platí obzvláště ve chvíli, kdy víme, že týmy, které se starají o zabezpečení IT systémů, se nejvíce obávají hrozby specifické zejména pro tento rok – phishingových útoků na zákazníky. Jako hlavní hrozbu je vnímá 50 % malých a středních firem a 49 % velkých podniků.


 
  

- Inzerce -

Proč je budoucnost ERP v cloudu?

Krize způsobená celosvětovou pandemií vyvolala řadu otázek nejen ohledně nutnosti rychle vytvořit pracovní místa na dálku, ale také schopnost co nejrychleji optimalizovat zdroje, přesměrovat je na jiné prioritní úkoly a cíle a přizpůsobit všechny firemní procesy novým podmínkám, které vyžaduje současná situace na trhu.

  

- Inzerce -

Digitální bitva o zákazníky i zaměstnance

IT Systems 11/2021Pokud bychom měli z aktuálního vydání IT Systems vypíchnout hlavní témata, upozornili bychom především na články věnované digitalizaci personalistiky, integraci podnikových aplikací, využití IT ve zdravotnictví nebo na téma bankovní identity, na kterou se díváme jak z perspektivy možného komerčního využití, tak i z hlediska její architektury a technologií, na nichž je tato moderní forma autentizace postavena. Největší prostor ovšem dostal blok článků věnovaný automatizaci zákaznické péče.