facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Industry 4.0 je výzvou i pro dodavatele ERP řešení

IFSOsvojením si této strategie výrobci postupují směrem k nové úrovni vzájemně propojených inteligentních výrobních systémů, které využívají nejmodernější poznatky z oblasti vývoje senzorů, robotiky, řídících jednotek a strojového učení, podpořeného zpracováním a využitím rozsáhlých dat.


V dnešním světě již neplatí dlouholetá pravda, že výroba rovná se dýmající tovární komín. Zásluhou vyšší míry digitální provázanosti různých částí dodavatelského řetězce, stejně jako zvětšováním poměru využívání automatizace v "chytrých továrnách", začíná být výrobní sektor extrémně efektivní a produktivní.

Špičkoví výrobci k tomu potřebují prvotřídní vysoce kvalifikované zaměstnance, kteří si poradí s rostoucí složitostí produktů, co do poskytovaných funkcí a stále kratší dobou cyklu od prvotního nápadu do uvedení produktu na trh. Je třeba, aby pracovníci ve výrobě v dnešní době disponovaly celou řadou různých znalostí a dovedností. Obecně platí, že při stále se zvyšujícím vzájemném propojení systémů vývoje a výroby produktů a zkracováním jejich životního cyklu, potřebují vyšší úroveň schopností STEM (Science - Technology - Engineering - Math) a analytických schopností, aby dokázali pozitivně ovlivňovat inovace výrobků i efektivitu jejich výroby.


IFS


S příchodem těchto změn budou pracovníci s rozhodovací pravomocí čím dál tím více potřebovat nástroje, které dokážou přehledně vizualizovat operace. To jim umožní, na základě reálných informací, realizovat rychlejší a kvalitnější rozhodnutí o tom, co je třeba udělat a jak a kdy to udělat. Podnikové nástroje budou muset poskytnout reálné pohledy (nejen na výrobní činnosti) a umožňovat simulace situací, které by mohly nastat. Okamžitá dostupnost informací o reálném stavu procesů a činností a možnosti analýzy v reálném čase tak umožní kdykoliv rychle zjistit, zda jsou plněny nejen operativní úkoly ale i strategické cíle. Jste na to připraveni? My, v IFS, ano!

O společnosti IFS

Společnost IFS™ je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti vývoje a dodávání podnikového informačního systému pro ERP (Enterprise Resource Planning/Plánování podnikových zdrojů), EAM (Enteprise Asset Management/Správu provozních prostředků) a ESM (Enterprise Service Management/Řízení podnikových služeb).

IFS Applications přináší veškerou funkcionalitu, kterou firmy očekávají od špičkového ERP systému a navíc vestavěnou funkcionalitu pro řízení dalších kritických částí podnikání. Tímto způsobem lze snížit náklady na správu majetku během jeho celého životního cyklu i na správu potřebných informací. Funkčnost systému IFS Applications pomůže optimalizovat jak kancelářské, tak terénní zdroje, a zajistit tak efektivnější provoz. Díky dokonale propojenému systému pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a podpoře kritických podnikových procesů, jako je správa financí, HR nebo Business Intelligence, získá firma zákaznický pohled na každodenní podnikové činnosti. V kombinaci s našimi hlubokými znalostmi o trhu tak IFS Applications přinášejí kompletní řešení pro všechny potřeby podnikání.