Acronis
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 11. 8. 2020 - Zdeněk Gric

GoodAI oznamuje zřízení grantového fondu pro umělou inteligencii

Pražská výzkumná a vývojová společnost GoodAI ohlásila zřízení grantového fondu v hodnotě 300 000 dolarů na podporu špičkových výzkumných pracovníků v oblasti umělé inteligence. Zřízení fondu bylo zveřejněno na semináři Meta-Learning & Multi-Agent Learning Workshop, který GoodAI pořádá. Soukromého workshopu, který se koná převážně online, se první den zúčastnilo přes 50 účastníků z celého světa. V průběhu týdne s prezentacemi vystoupí výzkumníci z Google Brain, DeepMind, University of Oxford, University College London, MIT a mnoha dalších výzkumných institucí a firem.Fond je otevřený výzkumníkům či výzkumným skupinám z celého světa se zájmem zabývat se otázkami, které společnost GoodAI pokládá za klíčové pro výzkum a dosažení obecné umělé inteligence. Formulace otázek byla motivována vlastním výzkumem GoodAI na poli obecné umělé inteligence (Badger Architecture). Granty budou uděleny výzkumným pracovníkům, kteří pracují na různých tématech, jako jsou: multiagentní posilované učení, naučená komunikace, grafové neuronové sítě, optimalizace v modulárních systémech a mnoho dalších.

Úplný seznam témat a navrhovaných výzkumů lze nalézt na internetových stránkách GoodAI. Granty však mohou být udělovány i na „na divokou kartu“, na témata mimo navrhovanou oblast působnosti, pokud uchazeči ukážou, jaký přínos bude výzkum znamenat pro vlastní výzkum GoodAI (Badger Architecture).

Marek Rosa, zakladatel a generální ředitel společnosti GoodAI, uvedl: „Vidím, že výzkum v oblasti modulárního meta-učení a multiagentního učení nabírá na obrátkách a zájem a vysoká kvalita účastníků našeho semináře Meta-Learning & Multi-Agent Learning Workshop o tom svědčí. Jsem účastníkům vděčný, že se do workshopu zapojili a že svou prací posouvají kupředu z mého pohledu nejzajímavější směry dnešního výzkumu umělé inteligence. Výzkumné granty jsou pro nás šancí, jak podpořit tyto směry a nové slibné nápady, a spolupracovat s novými výzkumníky v této oblasti. Věřím, že nás to posune blíž k našemu cíli vyvinout obecnou umělou inteligenci, abychom pomohli lidstvu a porozuměli vesmíru.“

Podrobné informace o grantech týkající se umělé inteligence včetně toho, jak se přihlásit, najdete zde a průběžně aktualizovaná videa z workshopu najdete zde.


 
Helios
  

- Inzerce -

Další a další firmy přechází na skladové systémy v cloudu

Šetří jim to čas i peníze


GRiTFi­nanč­ní ús­po­ra 100 000 Kč hned po prv­ním mě­sí­ci fun­go­vá­ní. Okam­ži­té sní­že­ní poč­tu chyb­ných ob­jed­ná­vek o 60 %. Zrych­le­ní vy­chys­tá­ní ob­jed­ná­vek z pů­vod­ních dva­nác­ti na 2 ho­di­ny. I ta­ko­vé jsou pří­bě­hy fi­rem, kte­ré přeš­ly na skla­do­vý sys­tém (WMS) v clou­du.

  

- Inzerce -

Odhalte budoucnost IT

RedHatNenechte si ujít jedinečný open source event, který se po čtyřech letech vrací do Česka v netradičním formátu.