facebook
Aktuality -> Analýzy - 10. 7. 2019 14:46

Generační změny ovlivňují i tradiční velkoobchodní zvyklosti

nákupčíS tím, jak se mění demografická skladba nákupčích v průmyslu, se firmy musejí adaptovat na měnící se nároky a preference zákazníků, a to zejména nabídkou rychlejších služeb a digitalizací obchodních procesů. Vyplývá to z aktuální studie UPS „Europe Industrial Buying Dynamics“, která ukázala, jak nová generace nákupčích mění oblast nákupů průmyslových podniků. Pokud velkoobchody chtějí oslovit nákupčí z generace mileniálů, zaměřují se na digitální obchod.Digitální forma překonala lidskou interakci coby hlavní způsob objevování nových produktů a nakupování. Návyky zákazníků B2C se začínají projevovat ve sféře zákazníků B2B.

UPS

UPS

„Nástup mileniálů na pracovní pozice přináší novou éru, která boří dlouhodobé zvyklosti v průmyslu,“ říká Abhijit Saha, vicepresident pro marketing a strategii v UPS Europe. „Nejenže tito mladí technicky zdatní zákazníci chtějí mít objednávky dodané rychle, navíc očekávají i další služby a poprodejní podporu. Změny, které probíhají od doby, kdy jsme v Evropě zveřejnili výsledky naší první studie pro rok 2015, už dosáhly bodu zlomu: styl obchodu přes osobní interakci obchodníků ustupuje obchodům prováděným online.“

UPS

Studie UPS odhaluje čtyři oblasti, ve kterých noví nákupčí mění velkoobchodní zvyklosti:

  • Změna demografie. Celkem 38 procent letošních respondentů byli mileniálové, což je oproti roku 2017 nárůst o 10 procentních bodů. Tato rostoucí generace nákupčích není tak loajální k tradicím, před kontaktováním obchodního zástupce často dává přednost průzkumu na sociálních médiích. Mileniálové také častěji berou v úvahu spíše faktory jako udržitelnost a poprodejní podpora než tradiční faktory jako jsou kvalita a cena. Ale i přes narůstající vliv mileniálové jako nákupčí stále ještě podléhají více omezením co a kolik mohou nakoupit, na rozdíl od generace v předdůchodovém věku (nad 54 let).
  • Změny vzorců nakupování. Nákupčí se stále více orientují na nákupy přímo od výrobců nebo online obchodníků. Mileniálové vykazují narůstající preferenci nákupů přímo u výrobců a podíl nákupů na online trzích rostl ještě více. Evropští distributoři zaznamenali během posledních dvou let 17 procentní pokles tržního podílu na 29 procent, zatímco podíl výrobců a online tržišť narostl o 5 procent, respektive 19 procent.
  • Mezinárodní přesun zdrojů. Probíhá silný narůst nakupování z mezinárodních zdrojů. Mileniálové jako nákupčí říkají, že téměř polovinu nákupů objednávají z mezinárodních zdrojů, což je výrazně více než generace před důchodem nebo nákupčí středního věku. Respondenti jsou také ochotní připlatit si za rychlejší přeshraniční služby – 26 procent očekává, že objednávka dorazí během dvou dní, přičemž 81 procent uvádí, že občas potřebují dodávku ve stejný den, kdy byla realizována objednávka.
  • Posun v poprodejní podpoře. Podpora po prodeji je velmi důležitým prvkem obchodů. I když tento trend vykazuje nárůst ve všech generacích nákupčích a u všech skupin produktů, touha po lepší zákaznické podpoře vede mileniály k ochotě přesunout svůj obchod během příštích třech až pěti let tam, kde získají lepší poprodejní podporu.

Pro výrobce, online obchodníky a distributory je zde jasné poselství: oblast nákupů pro průmyslové podniky v roce 2019 vyžaduje oproti minulosti pečlivější analýzu a lepší přizpůsobení nabídky. Znalost zákazníka – věk, prostředí, zvyklosti online apod. – to vše je dnes důležitější a tento trend bude posilovat s tím, jak do obchodního procesu nastupují mladší lidé.


 
  

- Inzerce -

Bezpečnostní dohled jako služba

Česká zbrojovkaČeská zbrojovka a.s. je tradiční český vý robce zbraní s více než 80letou tradicí. Kvůli neustále rostoucímu kybernetickému nebezpečí hledala řešení, které by jí umožnilo co nejrychlejší odhalení případného incidentu. Jako vhodné se nakonec ukázalo zavedení externí služby „Pokročilého bezpečnostního dohledu“ od společnosti AUTOCONT.

  

- Inzerce -

Připravované rozšíření IS DUNA

Till DUNAV časopisu IT Systems a příloze Small Business Solutions obvykle publikujeme podnikatelské příběhy našich uživatelů. I tentokrát tomu nemělo být jinak. Ale při diskusi nad novým článkem na téma informační systém pro malé a střední podniky se objevily celkem zásadní otázky: „Máme skutečně podnikový informační systém?“ „Poskytujeme našim zákazníkům důležité informace a pomáháme jim řídit jejich podnikové procesy?“