facebook
Aktuality -> Komunikace a sítě - 30. 3. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Frustrovaní manažeři IT bezpečnosti rezignují na aktivní kybernetickou obranu

CiscoSpolečnost Cisco zveřejnila svoji již šestou srovnávací studii CISO Benchmark Report, která každoročně zkoumá názory 2800 bezpečnostních expertů ze 13 zemí celého světa. Z letošních výsledků vyplývá nemalá míra frustrace z toho, jak je zajištění kybernetické bezpečnosti složité, a to zejména v multidodavatelském prostředí. Průměrná firma dnes totiž užívá více než 20 bezpečnostních technologií. Téměř polovina (42 %) respondentů proto pociťuje vyčerpanost z kybernetické bezpečnosti, která se projevuje jako faktické upuštění od aktivní obrany proti útokům a jiným hrozbám.Podniky a organizace mohou bojovat s rostoucí komplexitou zajištění IT bezpečnosti nasazením řešení automatizace, která zjednodušují a urychlují reakci na bezpečnostní události, využívají cloudové zabezpečení ke zlepšení přehledu o svých sítích a podporují spolupráci mezi týmy odpovědnými za sítě, koncové body a bezpečnost.

„V souvislosti s postupující digitální transformací kladou manažeři informační bezpečnosti vyšší důraz na zavádění nových technologií, které snižují zranitelnost vůči útokům a hrozbám. Mnohé z takových řešení ovšem nelze vzájemně propojit, což výrazně zvyšuje náročnost správy bezpečnostního prostředí,“ říká Milan Habrcetl, expert na kybernetickou bezpečnost společnosti Cisco. „Manažeři bezpečnosti mohou tento problém řešit na jedné straně postupnou konsolidací dodavatelů, na druhé straně větším důrazem na cloudové zabezpečení a automatizaci.“

Z průzkumu CISO Benchmark Report 2020 dále vyplynulo, že:

 • Ochrana workloadů pro všechny uživatele a zařízení připojená k síti je považována za extrémně náročnou – Pro 41 % dotázaných subjektů je extrémně náročné chránit datová centra a 39 % má potíže se zabezpečením aplikací. Nejproblematičtějším místem z hlediska zabezpečení dat je veřejný cloud, který za velmi nebo extrémně náročný na zabezpečení považuje 52 % dotázaných. Privátní cloudovou infrastrukturu za jeden z nejnáročnějších bezpečnostních úkolů považuje 50 % respondentů.
 • Podniky a organizace mají problém zabezpečit rostoucí počet mobilních pracovníků a všudypřítomná soukromá zařízení – Více než polovina (52 %) respondentů se domnívá, že chránit mobilní zařízení je dnes velmi nebo extrémně náročné. Zavedení technologií založených na principu Zero Trust může pomoci zabezpečit služební i soukromá zařízení, aniž by to zaměstnance brzdilo při práci.
 • Je potřeba ve větší míře zavádět technologie na principu Zero Trust k zabezpečení sítí, aplikací, uživatelů, zařízení a workloadů – Pouze 27 % oslovených subjektů v současné době využívá vícefaktorové ověřování (MFA), které uplatněním Zero Trust přístupu výrazně zvyšuje úroveň zabezpečení pracovníků. Z geografického hlediska uváděli užívání MFA nejčastěji respondenti z těchto zemí (v uvedeném pořadí): USA, Čína, Itálie, Indie, Německo a Velká Británie. Mikrosegmentaci, princip Zero Trust k zabezpečení přístupu workloadů, užívá nejmenší procento respondentů – pouhých 17 %.
 • Narušení bezpečnosti kvůli neošetřené zranitelnosti způsobila ztráty větších objemů dat – Závažným zjištěním pro rok 2020 je skutečnost, že u 46 % dotázaných subjektů došlo k bezpečnostnímu incidentu způsobenému neošetřenou zranitelností, zatímco o rok dříve to bylo pouze 30 %. V loňském roce utrpělo 68 % takto postižených ztrátu 10 000 nebo více záznamů. Oproti tomu ti, kteří uváděli jiné příčiny narušení bezpečnosti, pouze ve 41 % případech ve stejném časovém období přišli o 10 000 nebo více záznamů.

Naopak mezi pozitivní zjištění patří:

 • Spolupráce mezi síťovými a bezpečnostními týmy zůstává na vysoké úrovni – 91 % respondentů tvrdí, že spolupracují velmi dobře nebo mimořádně dobře.
 • Podniky a organizace řeší nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pomocí automatizace, kdy zavádí řešení s pokročilejšími schopnostmi strojového učení a umělé inteligence – 77 % dotázaných plánuje zvýšit míru automatizace kvůli zjednodušení a urychlení reakce ve svých bezpečnostních ekosystémech.
 • Stoupá zájem o cloudové zabezpečení, které zvyšuje účinnost a hospodárnost – 86 % respondentů tvrdí, že využití cloudového zabezpečení zlepšuje přehled o sítích.

Cisco na základě zjištění z aktuální studie doporučuje manažerům informační bezpečnosti:

 • Využívejte vícevrstvou obranu, která by měla zahrnovat vícefaktorové ověřování, segmentaci sítě a ochranu koncových bodů.
 • Získejte co nejúplnější a nejpodrobnější přehled pro zkvalitnění správy dat, omezení rizik a zlepšení souladu s předpisy.
 • Zaměřte se na kyberhygienu: posilujte obranu, aktualizujte a záplatujte zařízení a provádějte pravidelná cvičení a školení.
 • Zaveďte princip Zero Trust k dosažení vyššího stupně bezpečnosti.
 • Přejděte na integrovanou platformu pro správu různých bezpečnostních řešení, která zabezpečení zjednoduší a bude předcházet zahlcení výstrahami.

 
  

- Inzerce -

Tasha pomáhá s plánováním rozvozových tras nejen firmám zasaženým pandemií koronaviru

SolvertechKaždá firma, která řeší rozvoz zboží k zákazníkům nebo na pobočky, nutně řeší základní otázky dopravy. Jak vše naplánovat, jak nejlépe vytížit auta a řidiče tak, aby náklady na dopravu byly minimální a přitom zboží bylo vždy přemístěno na dané místo včas.

  

- Inzerce -

Začněte prodávat online

Jak na e-shop do 10 dnů?


ABRAOslabuje váš byznys ztráta osobního kontaktu se zákazníky? Nyní je čas definitivně se rozhodnout pro spuštění prodeje online. V situaci, kdy není, ať už z jakéhokoliv důvodu, možné prodávat zboží zákazníkům přímo, je investice do e-commerce rychlou cestou, jak minimalizovat případné ztráty.