facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 10. 3. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Firmy letos sníží provozní náklady, ale budou investovat do technologií

Společnost Grit provedla průzkum mezi zástupci 150 českých firem, ve kterém zjišťovala v jakých oblastech budou v roce 2023 šetřit a kde budou investovat. Z průzkumu vyplynulo, že 71 % usiluje o snížení provozních nákladů a více než polovina (59 %) se přitom chystá investovat do nových technologií. Mezi dotazovanými firmami byly nejčastěji velkoobchody a výrobní firmy. Z hlediska obratu se jednalo o průřez od drobných po velké podniky.Na firmy letos doléhají důsledky doznívající pandemie, nedostatku surovin, drahých energií a vysoké inflace. Zvyšování vstupních nákladů vedlo ke zdražení, které ale nemůže pokračovat donekonečna, protože by firmy přišly o zákazníky. Proto hledají cesty k úsporám uvnitř.

Ze všech dotázaných firem 71 % uvedlo, že sníží provozní náklady. Budou tedy nakupovat výhodnější výrobní materiál, šetřit energiemi (např. méně topit a klimatizovat) nebo přehodnotí využívání externích služeb a programů. Vzhledem k rozvoji home office během pandemie se některé firmy vzdávají kanceláří.

Společnosti s obratem do 200 milionů budou šetřit také na marketingu (asi pětina) a snižovat skladové zásoby (asi třetina). Náklady na zaměstnance ale plánuje snižovat pouze 12 % ze všech dotázaných.

Průzkum také ukázal, že i v době krize se přes 59 % firem chystá investovat do technologií, nejčastěji do softwaru pro automatizaci administrativních procesů. Z dotázaných výrobních firem se 57 % letos chystá investovat do pořízení nebo vylepšení výrobních strojů. Vyšší efektivita práce totiž také pomáhá snižovat provozní náklady.

„Šetření je někdy nevyhnutelné, sami to známe. Snažíme se ale ukazovat, že razantní škrty nic nevyřeší – naopak mohou firmu ješ­tě více oslabit v dalším vývoji. Když má firma ještě na výběr, měla by místo škrtů hledat způsoby, jak ušetřit dlouhodobě a podpořit svůj budoucí růst. Dobře fungují investice do technologií a automa­ti­za­ce,“ řekl k výsledkům průzkumu ředitel Gritu Lubomír Veselý.

Lubomír Veselý
Lubomír Veselý


 
  

- Inzerce -

Eurowag vybudoval během jednoho roku datovou platformu v cloudu

Cíl? Prodeje, zákazníky a finanční výkazy dokončené akvizice ihned zařadit do reportů pro burzu. Spustit novou službu pro zákaz­ní­ky a okamžitě být schopný analyzovat klíčové ukazatele. Optimalizovat nabídku produktů a služeb pro partnery podle aktuálního pohybu kamiónů a vytížení hlavních evropských tahů. To vše nyní mohou v Eurowagu díky nové datové platformě a řešení v cloudu, s nímž holdingu pomohli konzultanti z Adastry.

  

- Inzerce -

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.