System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 6. 4. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Firmy často neumějí využívat svá data jako relevantní podklad pro rozhodování

Power BI DayKvalitní analýza dat se stává ve stále nevyzpytatelnějším ekonomickém prostředí jedním z nejdůležitějších podkladů pro řízení firem. Konference Power BI Day vám pomůže najít cestu, jak účelně využívat firemní data jako relevantní podklad pro rozhodování a vytvářet atraktivní reporty.Mnoho podniků se potýká s problémem, jak z datové analýzy získat maximální ekonomický užitek. Podle výzkumné společnosti Gartner jen asi pětina analytických výstupů přispívá ke tvorbě obchodní hodnoty. Připravit analytický projekt nebo založit analytické oddělení je jedna věc, ale získávat opakovaně z analytických výstupů reálný užitek je něco zcela jiného.

Jak tedy zvládnout vytěžení vlastních dat a kvalitní reporting snáze a efektivněji? Pro příznivce i odpůrce dat a jejich analýz, kteří přeci jenom chtějí zjistit více, připravila Počítačová škola GOPAS na 13. dubna 2021 konferenci Power BI Day 2021 ONLINE.

„Konference Power BI Day je určená pro ty, kteří potřebují vytvářet reporty a vizualizovat data, tedy především datové analytiky a finanční manažery. Dále pro projektové manažery, kteří jsou otevření novým způsobům řízení projektů, ale i pro všechny, kteří si chtějí sami vytvářet reporty. Chybět nebudou ani informace pro Power BI vývojáře a ty, kteří se chtějí certifikovat na Power BI,“ vysvětluje Jan Dvořák.

Jak je u odborných konferencí Gopasu dobrým zvykem, nepůjde o suchopárné přehledy nebo marketingové prezentace. Na reálných příkladech z praxe a skutečnosti odpovídajících datech budou přednášející demonstrovat užitečné postupy a vysvětlovat využití Power BI nástrojů. Na konferenci se účastníci mimo jiné dozvědí, jak získat přehledné řešení každodenního reportingu ve firmě, mít po ruce reporty i aktuální data kdykoli je potřebujete. Dále zjistí, jak transformovat firemní data na obsáhlé vizuály, jejichž širší využití umožní soustředit se na to, co je pro firmu předmětem podnikání. Jednotlivé přednášky se také zaměří na limity Power BI s ohledem na serverové služby, vytváření finančních reportů v projektech s velkým množstvím dat nebo na to, jak lze pomoci DAX dělat reporty dynamičtější a graficky názornější.

Konference Power BI Day se uskuteční bude konat v úterý 13. dubna 2021 v on-line podobě. Účastníci tak budou mít ještě týden po jejím uskutečnění přístup do archivu všech přednášek.


 
  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

  

- Inzerce -

Společnost R-built rozšiřuje Vision ERP o projekty a plánuje s ním vyrazit do terénu

Společnost R-built, s. r. o., působí na trhu od roku 2001. Hlavním oborem činnosti je výstavba, opravy a rekonstrukce podzemních a vrchních vedení NN, VN a VVN pro energetické skupiny ČEZ a E.ON.

Helios
- inzerce -