facebook LinkedIN LinkedIN - follow
ERP systémy, Aktuality -> Analýzy - 16. 5. 2017

ERP systém v prostředí elektrotechnické výroby

-PR-

GatemaElektrotechnická výroba je velmi specifickou oblastí podnikání. Pro kvalitní implementaci ERP systému vyžaduje dokonalou znalost všech procesů v celé jejich hloubce. Boskovická firma Gatema a.s. není jenom implementátorem informačních systémů HELIOS, ale také výrobní firmou právě v elektrotechnické branži.


Výroba plošných spojů patří k nejkvalitnějším a technologicky nejvyspělejším nejenom v České republice. Z této kombinace a vlastní praktické zkušenosti také pramení velké množství zákazníků využívajících ERP systém HELIOS implementovaný právě firmou Gatema. Spektrum výrobků zmíněných firem je opravdu rozsáhlé. Počínaje výrobou elektronických zařízení přes alternátory, kabelové svazky, nejrůznější motory a pohony, prvky do prostředí s nebezpečím výbuchu, svítidla, měřící přístroje až po slaboproudé a silnoproudé rozváděče a ovládací panely.

Stěžejním požadavkem firem zabývajících se elektroprůmyslem je oblast technické přípravy výroby, která bývá často propojena s elektrotechnickými CAD systémy (např. ORCAD, PROTEL, PADS apod.). Tato kombinace umožňuje velmi efektivní a z velké části automatizovanou přípravu podkladů pro vlastní výrobu. Při tvorbě kusovníků a technologických postupů je pamatováno na v elektrotechnice běžné náhrady materiálů a alternativní technologické postupy a kusovníky. Souvisejícím klíčovým faktorem je sledování skladových zásob, dostupnosti materiálů a navazující plánování výroby. Informační systémy HELIOS umožňují v plánovacím nástroji průběžně sledovat vytíženost jednotlivých zdrojů a řešit plány kapacit materiálových, strojních, lidských ale i plány nářadí, přípravků a pomůcek. Další funkcionalitou pro vytvoření kvalitního plánu pomocí HELIOSU je režim dopředného a zpětného plánování, omezených a neomezených kapacit, zamykání zvolených naplánovaných částí a dalších nástrojů.

Samozřejmostí nejen v elektrotechnické výrobě je sledování samotného postupu výroby, evidence odpracovaných časů a spotřebovaných materiálů. Všechna tato data poskytne managementu MES systém firmy Gatema a.s. Jedná se o vlastní produkt provozovatelný na nejrůznějších platformách a plně přizpůsobitelný konkrétním požadavkům. Umožňuje také automatizované provádění souvisejících činností přímo ve výrobním procesu. Mezi nejčastější patří značení výrobků, pořizování související dokumentace nebo vystavování atestů a zkušebních protokolů. Cílovým výstupem evidence výroby je pak samozřejmě přesné vyhodnocení nákladů na konkrétní výrobek nebo celou zakázku.

Dalším z klíčových firemních procesů je bezesporu logistika. Celý proces začíná automatickým generováním objednávek, ať už materiálových nebo kooperačních. Samotné skladovací procesy řeší systém Gatema WMS plně integrovaný do ERP HELIOS. Obrovská materiálová rozsáhlost v elektrotechnické branži řadí WMS systém k pilířům úspěšné implementace informačního systému. Přidaná hodnota spočívá především ve snadné, rychlé a přesné evidenci jak na úrovni základních materiálů, tak i polotovarů či hotových výrobků. Sofistikovaný systém skladových pozic a následné navigace skladem značně urychluje a usnadňuje práci skladových manipulantů. V kombinaci s některým z automatických skladových systémů je Gatema WMS nepostradatelným pomocníkem elektrotechnické výrobní nebo obchodní firmy.

Elektrotechnická branže je velmi často úzce spjata s automobilovou výrobou. Z tohoto spojení pramení další procesní požadavky jako například EDI komunikace nebo zpětná dosledovatelnost (traceabilita) výroby, kterou dokáže v plné míře zajistit implementace ERP HELIOS podpořeného systémy Gatema MES a Gatema WMS.

Velká variabilita, otevřenost, kompletní pokrytí všech firemních procesů a plná podpora výrobce staví ERP systémy HELIOS k nejrozšířenějším ve svém zákaznickém segmentu. I díky mnoha návazným řešením už našly uplatnění takřka ve všech oborech a odvětvích. Lze s jistotou očekávat, že tomu tak bude v ještě hojnější míře i v oboru elektrotechnickém.

Patrick Jirgl, Gatema Patrick Jirgl
Autor článku je obchodním manažerem ve společnosti Gatema, která je partnerem systémů HELIOS.