facebook

Enterprise Mobile Application (EMA)

Enterprise Mobile ApplicationEnterprise Mobile Application (EMA) je nativní mobilní aplikace pro podporu práce v terénu prostřednictvím mobilních zařízení, kterou vyvinula společnost Popron Systems s. r. o. Aplikace je určena k řízení servisních techniků, sběru dat a evidenci činností prováděných v rámci servisu nebo údržby. Mobilní řešení je aktuálně propojeno s informačním systémem HELIOS Green, ale zároveň se dá použít nad libovolným informačním sys-témem. V plném rozsahu ji už používají společnosti ze skupiny VEOLIA v Čechách a na Moravě.

Mobilní řešení

Při vývoji aplikace EMA jsme se vydali cestou na míru naprogramovaných funkcionalit s vlastní databází pracující nad operačním systémem Android. Všichni technici určitě ocení intuitivní ovládání jednou rukou, možnost přepínání do kontrastního barevného stylu při nepříznivých světelných podmínkách a především použitelnost aplikace v offline i online režimu. Ráno před výjezdem si  mohou stáhnout aktualizaci dat, se kterými poté pracují po zbytek dne kdekoliv v terénu. Další aktualizaci je pak možno spustit pokaždé, když jsou opět online – server obdrží jejich uloženou práci a zároveň pošle aktuální data. Tím šetří nejenom datové spojení a baterii, ale hlavně čas.

Řešení jsme postavili tak, aby vydrželo rychlý přenos velkého množství dat a zároveň aby tato data byla maximálně zabezpečena. Samotný přenos dat pak probíhá prostřednictvím třívrstvé architektury skládající se z vlastní aplikace EMA, middlewaru a ERP zákazníka, kde je výměna dat mezi vrstvami řešena webovými službami. Třívrstvá architektura v praxi znamená, že je váš informační systém vždy plně odstíněn a jednotliví klienti k němu nemají za žádných okolností přímý přístup.

Postupně jsme s růstem aplikace dosáhli dalšího významného rozšíření v podobě datové a funkční integrace s GIS (geografický informační systém zákazníka) přes aplikaci GEOM®Smart.

TIS a EMA součástí SWiM

„Již několik let je TIS nedílnou s08-popron-swim.jpgoučástí SWiM, našeho komplexního systému pro řízení a provoz vodohospodářské infrastruktury. Jedná se již o pátou generaci řídicího systému, který patří k nejmodernějším v Evropě. Mobilní aplikace EMA je jeho nejnovějším přírůstkem a oblastí, kterou chceme systém nadále rozvíjet,“ říká Petr Kocourek, provozní ředitel, Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Middleware

Jedním z produktů Popron Systems je také unikátní middleware platforma, kterou jsme použili pro zprostředkovávání komunikace mezi mobilním klientem a ERP zákazníka. Middleware zároveň zajišťuje zpracovávání uživatelských požadavků a může výrazně ulevit nárokům na výkon samotného informačního systému. Jednomu z našich klientů tato platforma významně snížila čas potřebný k synchronizaci dat na klientských zařízeních na pouhé 2 minuty (při synchronizaci více než 300 000 záznamů). Middleware dále umožňuje celou řadu různých nastavení – úpravu rolí a práv jednotlivých uživatelů, správu verzí aplikace EMA, možnost vlastního přizpůsobení vzhledu, překlady textů, správu modulů a jednotlivých úloh, prohlížení logů, definici dat odesílaných klientovi a další.Zajímavou funkcí middlewaru je také možnost povolit nebo zakázat zařízení, na která se zasílají data společnosti. Správce tak získává snadný způsob, jak např. při ztrátě zařízení zamezit nechtěnému úniku dat. Při dalším pokusu o přihlášení na zablokovaném zařízení se okamžitě smažou veškerá již stažená data, takže se nikdy nedostanou do nesprávných rukou.


Co nového v EMA

Již v roce 2017, kdy jsme v IT Online informovali o vzniku aplikace EMA, bylo zjevné, že toto řešení funguje jako stavebnice, do které lze postupně přidávat další a další funkcionality dle potřeb zákazníka a do budoucna tedy poroste správným směrem. Kromě rozšíření aplikace do dalších společností, nového moderního vzhledu a rozsáhlého rozvoje jádra teď přinášíme tyto zásadní novinky:
  • Push notifikace – krátké informační zprávy na obrazovce zařízení pomáhají pracovníkům okamžitě a přesně reagovat na nastalou událost přímým proklikem např. do detailu havárie, kde lze dohledat veškeré informace potřebné pro její včasné vyřešení včetně zobrazení na mapě
  • Posílání videí – kromě zasílání fotografií EMA nově umožňuje zasílání videí přímo z terénu, která představují pro dispečery nenahraditelnou pomoc při porozumění problému
  • Offline mapové podklady – technik již není při práci s mapou limitován nedostatečným signálem, navíc může použít i vlastní mapové podklady dodané zákazníkem
  • Modul Objektová rizika – přehled možných zdrojů rizik pro osobu vstupující do objektu a jejich dopad na životní prostředí varuje techniky před vstupem do rizikových objektů a předchází tak zranění a dalším nepříjemnostem
  • Rozšíření modulu Havarijní management – kromě zákrokové služby a havárií mohou technici nově získávat také informace o balené vodě, hlášení prací a náhradním zásobování

Popron Systems

Společnost Popron Systems s. r. o. se již více než 20 let zabývá službami v oblasti IT – vývojem a implementací HW a SW, poradenskou činností a systémovou integrací komplexních informačních systémů HELIOS Green provozovaných na platformě Microsoft. Společnost nabízí praxí ověřené produkty a služby, které dlouhodobě pomáhají zákazníkům dosahovat svých cílů prostřednictvím informačního systému.
Více se o společnosti můžete dozvědět na stránkách www.popronsystems.cz
Václav Soubusta Václav Soubusta
Autor článku působí na pozici programátora a analytika ve společnosti Popron Systems s. r. o.