facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 16. 9. 2021 - Zdeněk Gric

Enehano expanduje na Slovensko

Česká firma Enehano, která se specializuje na digitální transformaci firem skrze platformu Salesforce, ohlašuje vstup na slovenský trh. Enehano má za sebou úspěšné zakázky pro rychle rostoucí startupy Productboard či Kiwi.com a také velké projekty digitální transformace v tuzemských bankách a pojišťovnách, jako je ČSOB Pojišťovna, Equa Bank nebo Zonky. Své silné businessové i technologické know-how nyní Enehano nabídne i firmám a startupům na Slovensku.Enehano Solutions vyrostlo za posledních 5 let v 70členný tým, který implementuje do rychle rostoucích menších firem i korporací cloudovou platformu Salesforce, a pomáhá jim tak s digitalizací i automatizací firemních procesů, obchodu, marketingu nebo zákaznického servisu. Kromě Česka má Enehano za sebou zakázky pro firmy z USA, Německa nebo Švédska. Slovensko je však první zemí, do které firma plnohodnotně expanduje.

„Právě na Slovensku cítíme aktuálně velký hlad po digitální transformaci a zároveň nedostatečnou penetraci trhu službami Salesforce. Chybí zejména zkušené firmy a lidé, kteří by implementovali Salesforce pro slovenské banky a pojišťovny,“ říká Jiří Mach, CEO Enehano Solutions.

S řešením problémů, kterým aktuálně čelí slovenské firmy, může Enehano pomoci i díky zkušenostem s podobnými výzvami v českém prostředí. „Každá země je specifická a je potřeba dobře chápat rozdíly. Tím nemyslím pouze různé daňové, měnové a legislativní povinnosti, ale i různá očekávání klientů nebo zaměstnanců. Nicméně troufnu si říct, že v případě Slovenska a Česka jsme si velmi blízko. Navíc i v rámci Enehano CZ pracuje velká řada kolegů ze Slovenska a tvoříme jeden tým,“ popisuje Mach.

Slovensko all-inclusive

Zatímco v USA i ve Skandinávii měla firma v minulosti jen obchodní zastoupení a získané zakázky následně realizovala z ČR, ke Slovensku plánuje přistupovat jako k plnohodnotné entitě. „Slovenským firmám chceme být co nejblíž, proto budeme mít v Bratislavě vlastní kanceláře, a kromě obchodního zastoupení zde postupně budovat i realizační tým,“ upřesňuje Michal Peška, CSO Enehana.

Expanzi se v současné době intenzivně věnuje celý management Enehana. Kromě vybudování týmu plánuje firma rozvíjet na Slovensku i další aktivity, které se jí osvědčily v Česku. Mezi ně patří spolupráce s vysokými školami a stejně jako v ČR přinášení povědomí o možnostech Salesforce už mezi studenty. Vzdělávání slovenského trhu se Enehano plánuje věnovat i v rámci skupiny Women in Tech, do které se již nyní přidalo i několik žen ze Slovenska.

Nové služby nejen pro slovenské zákazníky

Kromě rozšiřování své působnosti do nových regionů Enehano doplňuje také paletu služeb, které nabízí klientům nejen na Slovensku a v Česku, ale i v dalších zemích. Jednou z hlavních novinek je spolupráce s platformou Tableau, která se zabývá analýzou a následnou vizualizací firemních dat. Enehano se nově stalo oficiálním partnerem Tableau, firmám proto může pomoci tento užitečný nástroj implementovat, nastavit a zároveň předat vlastní zkušenosti, rady a tipy k jeho využívání.

Vedle Tableau se Enehano v letošním roce stalo také oficiálním partnerem Interaction Studia, díky kterému lze v reálném čase jednoduše personalizovat marketingové nabídky napříč jednotlivými kanály. Enehano tak firmám v Česku i na Slovensku umí pomoci s implementací Interaction Studia a jeho administrací, stejně jako s mapováním a personalizací webu, datovou integrací, segmentací nebo s využitím prediktivních algoritmů.


 
  

- Inzerce -

Trendy ve vývoji softwaru pro řízení skladů

U nás v E LINKX se věnujeme vývoji moderních a inovativních řešení pro řízení skladů WMS. Sledujeme trendy, které se objevují na trhu, a snažíme se s pomocí testů přinášet tato řešení našim zákazníkům. V současnosti vidíme hned několik příležitostí, které postupně implementujeme. Pojďme se na ně společně podívat.

  

- Inzerce -

Z konstrukce do výroby rychleji

Propojení CAD, PDM a ERP nástrojů pomáhá urychlit a zefektivnit řízení životního cyklu výrobku


Spojení vývoje a výroby, zachy­ce­ní změn při výrobě, montáž, doku­men­ta­ce sku­teč­né­ho stavu a uve­de­ní pro­duk­tu mezi opa­ko­va­nou výro­bu patří mezi hlavní cíle vý­rob­ních firem. Pro­po­je­ní nás­tro­jů CAD, PDM/PLM a ERP pomáhá toho­to cíle do­sáh­nout, jak ilu­s­tru­je příklad vý­rob­ce pro­střed­ků radi­ač­ní ochrany VF, a. s., který vyu­ží­vá pro­po­je­ní ERP systému KARAT, modulu CAD a PDM sys­té­mu Auto­desk VAULT pro­střed­nic­tvím konek­to­ru EC2G ARKANCE.