facebook
Aktuality -> IT společnost - 15. 3. 2018 16:41

eIDAS – od teorie k praxi

ExponetNárodní archiv v Praze se 4. dubna 2018 stane místem, kde se po roce znovu setkají zájemci z řad široké i odborné veřejnosti a proberou aktuality ze světa elektronické identifikace. Již páté pokračování oblíbené konference „eIDAS – od teorie k praxi“ se tentokrát zaměří na elektronickou identitu, národní identitní autoritu (NIA), zákon o archivnictví a spisové službě, postavení e-dokumentu ve veřejné správě i dopady GDPR na zpracování elektronických dokumentů. Záštity nad konferencí a úvodního slova se ujal náměstek ministra vnitra JUDr. Jaroslav Strouhal.


Alvao

Na úvodní slovo konference naváže poradce náměstka ministra vnitra Ing. Robert Piffl, který ve svém příspěvku provede účastníky legislativními změnami v roce 2018 v souvislosti jak s příchodem elektronické identifikace, tak i s příchodem nařízení na ochranu osobních údajů.

Druhý příspěvek přednese PhD.. Jiří Úlovec, ředitel odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra. Z jeho úst zazní velmi aktuální úvod do problematiky GDPR a spisových služeb, neméně zajímavé informace pro účastníky konference slibuje výklad metodiky ke spisovým službám a návazné seznámení se s plánovanými změnami legislativy v oblasti zákona o archivnictví a spisové služby.

Mgr. Karolína Šimůnková, metodik v Národním Archivu, pak uzavře první přednáškový blok svým příspěvkem nesoucím název „Životní cyklus e-dokumentů v českém právním prostředí“.

Druhý konferenční blok otevře téma e-dokumentu v souvislosti s nařízeními eIDAS a GDPR. Ing. Robert Piffl začne stručnou rekapitulací současně platných předpisů a jejich dopadů, následně se bude věnovat problematice elektronické identifikace, úplného elektronického podání, e-fakturace a řady dalších činností souvisejících s elektronickými dokumenty. Zvláštní pozornost pak bude věnovat problematice GDPR. S účastníky konference se podělí o stručný kontrolní seznam, který nejednomu z nás může usnadnit analýzu procesů a dopady nařízení.

Na téma elektronické identifikace ve svém příspěvku naváže další z přednášejících, Ing. Michal Pešek, ředitel Správy základních registrů Ministerstva vnitra. Stranou jeho zájmu nezůstanou ani elektronické občanské průkazy, Národní bod pro identifikaci a autentizaci či Národní certifikační autorita. Celou akci pak uzavře diskusní blok s praktickými ukázkami konkrétních řešení v oblasti elektronické identifikace.

Podrobný program  a registrace na eidas.konference.cz


 
  

- Inzerce -

CEBIT 2018: přední evropský festival inovací a digitalizace

Získejte slevový kód na permanentní el. vstupenky


CEBITObchod, kontakty a nové myšlenky, to je CEBIT 2018. Komplexnost, kterou tvoří veletrh, konference a networking-events, umožňuje celkový pohled na digitalizaci firem, správy a společnosti. Čtenářům titulů vydávaných vydavatelstvím CCB nabízíme promotion code pro slevu 50 % z ceny permanentních elektronických vstupenek (eTickets) platných po celou dobu konání veletrhu CEBIT 2018.

  

- Inzerce -

Hyperkovergence

Cisco HyperFlex HX, SAP


Jedním z výrazných trendů v IT se v poslední době stává důraz na zjednodušení nasazování aplikací či souboru aplikací. Je to z důvodu udržení možnosti volby, odkud se jednotlivé úlohy budou spouštět, tak aby se kombinace různých zdrojů tohoto spouštění (on premise, hosting, privátní či veřejný cloud aj.) byla optimalizovatelná z hlediska dostupnosti, bezpečnosti, latence a v neposlední řadě aby dávala ekonomický smysl. Navštivte seminář společnosti Dimension Data, který vám pomůže se v této problematice zorientovat.

Časopis IT Systems / Odborná příloha Kalendář akcí
RSS kanál