facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 14. 1. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Důvěryhodná veřejná správa

Robert PifflDůvěryhodná veřejná správa je tématem první letošní online konference Exponetu, která proběhne již 26. ledna. Trojice odborných řečníků se bude v rámci této konference podrobně a věcně věnovat dopadům novely vyhlášky č. 317/2014 Sb. a systémům spisových služeb jako významným informačním systémům dle ZoKB. Věnovat se budou také evidenci dokumentů veřejnoprávních původců, očekávanému vývoji legislativy včetně nově plánovaných povinností pro veřejnoprávní původce, změnám Národního standardu a atestaci systémů eSSL.Úvodního příspěvku akce se ujme Document Management Expert Robert Piffl. Hovořit bude o nejvíce problematické části evidence dokumentů veřejnoprávních původců - o samostatných evidencích a agendových informačních systémech včetně jejich vazeb na eSSL. Ve svém příspěvku se též zaměří na nejčastější chyby a ukáže jak je nejefektivněji odstranit. Samostatná část prezentace bude věnována očekávanému vývoji legislativy včetně nově plánovaných povinností pro veřejnoprávní původce v souvislosti se zrychlením digitalizace a oběhu elektronických dokumentů napříč organizacemi.

Zařazení systémů spisových služeb mezi významné informační systémy dle zákona o Kybernetické bezpečnosti přináší novela vyhlášky č. 317/2014 Sb.. Určitě nevynechejte přednášku Presidenta Institutu pro správu dokumentů a Architekta kybernetické bezpečnosti MZ ČR v jedné osobě - pana Tomáše Bezoušky. S ohledem na rozsah dopadů na veřejnoprávní původce provozující systémy elektronických spisových služeb vás autor ve své prezentaci seznámí s doporučovaným postupem, jak se na tuto zcela zásadní změnu řádně a včas připravit.

Třetím na programu je příspěvek archiváře Národního archivu Miroslava Kunta. Těšit se můžete na seznámení s plánovanými a očekávanými změnami Národního standardu s ohledem na vývoj legislativy a potřeby veřejnoprávních původců. Samostatná část výkladu bude věnována možným úpravám Národního standardu v souvislosti s očekávanou povinností atestace systémů eSSL.

Celá online akce bude zakončena diskuzí, které se zúčastní všichni přednášející.

Podrobný program a registrace na https://eurad.konference.cz/


 
  

- Inzerce -

Informační systém QI přináší zajímavá řešení s dlouhodobými přínosy

QIPřesné aktuální informace a optimálně nastavené procesy jsou zásadními konkurenčními výhodami pro každou společnost. Získáte je s QI, které funguje jako informační páteř podniku. Jedná se o český komplexní systém složený z 31 modulů zaměřených na nejrůznější firemní agendy a úseky. Vy pak využijete pouze to, co sedí Vašemu podnikání. A to doslova, protože QI je připravené na většinu oborů.

  

- Inzerce -

Ulovte a zlikvidujte kyberhrozbu se Sophos Academy!

Moderní kybernetické hrozby nám nedávají na výběr. Organizace se musí proaktivně chránit i pomocí lovců hrozeb. Chcete se také stát skutečným lovcem hrozeb? Zaregistrujte se na Sophos Threat Hunting Academy 2021.