facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 6. 12. 2022 - Ing. Lukáš Grásgruber

Do akcelerátoru Nadace Vodafone postoupily čtyři nadějné projekty se sociálním přesahem

Celkem čtyři projekty se probojovaly do jubilejního 10. ročníku akcelerač­ního programu Laboratoř Nadace Vodafone. Čtyřku postupujících vybrala z 87 přihlášených projektů odborná porota v rámci dvoudenního bootcampu. Nejúspěšnější nakonec byly projekty zabývající se vývojem komunitní platformy pro osoby se speciálními potřebami, bionické paže na míru, platformy pro prevenci sexuálních útoků či virtuální reality pro podporu operací mozkových nádorů. Vítězné projekty nyní získají od Nadace Vodafone finanční podporu ve výši 100 tisíc korun, zajištění mentorů, pomoc s nastavením udržitelnosti či hledáním vhodných partnerů a investorů.Ve dnech 22. a 23. listopadu prošlo devět finalistů bootcampem. V průběhu prvního dne se soutěžícím dostalo rad od zkušených mentorů, kteří s týmy konzultovali nejen samotné řešení jejich projektu z pohledu inovace využití technologie, ale i jak budovat byznys plán či marketingovou strategii. Druhý den představily naopak projekty svou vizi odborné porotě, která následně vybrala do 10. ročníku čtyři z nich.

Prvním projektem, který se probojoval do programu, se stal VR AWAKE pomáhající testovat kognitivní a řečové funkce pacientů při awake kraniotomiích. Jedná se o zákrok, při kterém chirurg odstraňuje pacientovi mozkový nádor v bdělém stavu, aby nedošlo k poškození okolní tkáně. Prostřednictvím virtuální reality dokáže nástroj VR AWAKE pacientům během zákroku pomáhat rozpoznávat objekty, snižovat stres a chirurgy případně včas upozornit na zhoršení zdravotního stavu. Díky virtuální realitě jsou lékaři či logopedi následně také schopni přesně měřit zlepšení kognitivních funkcí operovaného pacienta.

Druhým projektem, který si vybojoval účast v programu, je XPASS. Jeho primárním posláním je komplexně řešit problematiku prevence sexuálně motivovaných trestných činů, a to přes čtyři různé platformy – mobilní aplikaci, nadační fond, edukaci a certifikované služby. Jednotlivé části projektu spolu vzájemně kooperují a usilují tak o maximalizaci prevence, podporu a v určitých případech i zajištění důkazního materiálu. Tento projekt reaguje na redefinici znásilnění na sex bez souhlasu, která proběhla již ve 14 zemích. Prostřednictvím aplikace XPASS mohou uživatelé oficiálně vyjádřit souhlas se sexuálním stykem a zamezit tak nejen útokům, ale i nechtěným překvapením či znásilnění z nedbalosti.

Mezi další postupující projekty se zařadil Z-Arm, tvůrce bionické protézy horní končetiny. Ta je pomocí aditivní výroby a 3D skenování „ušita na míru“ každému klientovi. Tímto přístupem je zajištěna maximální anatomická přesnost, ale i pohodlí a rozsah pohybu.

Posledním projektem finálové čtveřice je MEBSTER, projekt, který historicky stojí za vývojem exoskeletu UNILEXA pomáhajícího oso­bám s omezenou hybností či přímo s ochrnutými dolními končetina­mi. Nyní hodlá vyvinout komunitní platformu, která dokáže objektiv­ně vyhodnocovat terapie a motivovat pacienty v rehabilitacích.

„U všech projektů vidíme obrovský potenciál a opět nás to utvrzuje v našem přesvědčení, že podporovat vývoj inovativních řešení pro zlepšení kvality života či řešení společensky prospěšných témat má obrovský smysl,“ dodává Mirka Kočíková z Vodafone Nápad roku, která má společně Janem Fenclem na starosti projekt Laboratoř Nadace Vodafone.

Foto: Nadace Vodafone


 
  

- PR -

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly!

IT Systems 1-2/2024V prvním letošním vydání IT Systems narazíte hned několikrát na téma umělé inteligence. Nezajímá nás ovšem, jak hezké obrázky už dokáže AI vygenerovat. Zabýváme se raději uplatněním AI v oblasti e-commerce a logistiky. Podíváme se také, jak AI mění zákaznické linky a jak dokáže zvýšit produktivitu zaměstnanců a zrychlit interní procesy.