eWay System
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 10. 9. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

„Dívejme se na digitální služby víc očima uživatele“ zaznělo na konferenci e-government 20:10

GordicTřídenní odborná konference e-government 20:10 v Mikulově bilancovala stav digitalizace veřejné správy. Česká republika poskočila v letošním roce v rozvoji eGovernmentu na 39. místo na světě, což však zatím neodpovídá potenciálu ani ambicím naší země. Stát si v této souvislosti hodně slibuje od zavedení bankovní identity v příštím roce, která umožní čerpat digitální služby milionům uživatelů.Generálním partnerem akce byla společnost GORDIC, za kterou se k právě k tématu digitálních služeb vyjádřili pokračovatelé této rodinné firmy: Marek a Michal Řezáčovi. Ti nejenom představili softwarové nástroje, které GORDIC v této oblasti poskytuje, ale zamýšleli se i nad tím, jak učinit digitální služby atraktivnější pro jejich uživatele, tedy občany, a jejich poskytovatele - veřejné instituce na všech úrovních.

Řezáčové
Ředitelé pro strategický rozvoj společnosti GORDIC: Ing. Michal Řezáč a Ing. Marek Řezáč (vpravo).

„V našem rozsáhlém aktuálním průzkumu jsme zjistili, že úřady teď mají jednak zcela jiné potřeby a také, že jejich vnímání digitalizace je často odlišné od toho, co jsme očekávali. Ukazuje se, že nestačí pouze přijmout legislativu a poskytnout příslušné technologie,“ vysvětloval Marek Řezáč, ředitel pro strategický rozvoj a IoT. Apeloval tedy na organizace státní instituce i dodavatele, aby vnášeli do otázek digitalizace i pohledy koncových uživatelů.

Oba manažeři také upozornili na nutnost zjednodušení komunikace mezi občanem a úřady. Digitální služby veřejné správy musí být z portálů snadno dosažitelné a uživatelsky stejně přívětivý jako v komerční oblasti. Ředitel pro strategický rozvoj a kybernetickou bezpečnost Michal Řezáč představil mj. možnosti Portálu občana GINIS: „Chceme, aby se díky responsibilitě a designu aplikace i samotných formulářů lidé cítili komfortně, ať už si chtějí vyřídit své záležitosti z mobilu, počítače nebo tabletu. Už dnes si mohou vyřešit na portálu své životní situace, bezpečně online uhradit poplatky bankovním převodem nebo QR kódem nebo si rezervovat čas úředníka.“

Prezentace
Ing. Marek Řezáč ze společnosti Gordic prezentoval na konferenci, jakým způsobem je platforma GINIS připravena pomoci orgánům veřejné správy plnit požadavky zákona o právu na digitální službu.


 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.