facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Komunikace a sítě - 9. 8. 2021 - Zdeněk Gric

Díky bondingu dosáhne na rychlost 250 Mb/s dalších více než milion domácností

CETIN od srpna opět zrychlil a nabízí profil 250 Mb/s s technologií bondingu. Více než dvojnásobnou rychlost internetu (místo až 100 Mb/s nově až 250 Mb/s) může mít dalších více než 1 140 tisíc přípojek – dohromady na tuto rychlost dosáhne již téměř 2 miliony domácností a stává se dominantní dostupnou rychlostí v síti CETIN.Technologie bondingu, kdy díky využití dvou párů metalické sítě najednou dokážeme zrychlit stávající internetové připojení na dvojnásobnou rychlost, je od 2.8. nově dostupná i pro rychlostní profil se stahováním rychlostí 250 Mb/s. Znamená to, že přibude 1 140 tisíc přípojek, které budou mít nově rychlost až 250 Mb/s – ke stávajícím 788 tisícům. Zrychlení funguje zároveň oběma směry, tedy nejen na cestě k zákazníkům (download), ale i od nich (upload). Tato varianta tak doplní stávající velmi úspěšnou nabídku, v rámci které dosáhnete s bondingem zrychlení z 20 Mb/s až na 50 Mb/s nebo z 50 Mb/s až na 100 Mb/s – nyní tedy z až 100 Mb/s na až 250 Mb/s

Jde o další z kroků v naší dlouhodobé snaze o zrychlování Česka – největší energii a investice v současné době vkládáme do ambiciozního projektu: připojit milion domácností v České republice pomocí optických sítí (FTTH) rychlostí 1 Gb/s.

Optika je prioritou, ovšem i nadále zlepšujeme parametry nedávno modernizované metalické sítě. V tom nám pomáhá také vlastní zařízení pro zakončení sítě: tzv. terminátor, který umožňuje nejen fungování bondovaných linek, ale má mnoho dalších výhod (ideální technické parametry, vzdálená správa zařízení, diagnostika a další).

Připojení s využitím technologie bondingu nabízí většina našich obchodních partnerů - zda se tato možnost týká vaší adresy, zjistíte na webu zrychlujemecesko.cz


 
  

- Inzerce -

Mobile Device Management

Jak zabezpečit koncové zařízení pomocí Managed Microsoft 365?


S novými technologiemi a rostoucí potřebou bezpečnosti dat se organizace potýkají s nelehkým úkolem zabezpečit a spravovat svá zařízení. Naštěstí existují inovativní řešení, která umožňují rychlou, efektivní a bezpečnou správu zařízení v celém jeho životním cyklu s minimální kooperací ze strany IT.

  

- Inzerce -

OT Security

Bezpečnost, která řídí vaši budoucnost


OT bezpečnost je klíčovým faktorem pro úspěšnou budoucnost průmyslových společností, jako nedílné součásti jejich procesů a systémů. Správné řízení a ochrana OT prostřednictvím moderních bezpečnostních opatření a strategií je klíčem k udržení kontinuity provozu, konkurenceschopnosti a minimalizaci rizik spojených s kybernetickými hrozbami.