facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 7. 6. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Digitální modelování a využití umělé inteligence zlepší evakuační plány

Tým českých odborníků spolu­pracuje na projektu digitálního modelování s cílem zlepšit evakuační plány ve veřejných budovách a na místech konání veřejných akcí. Projekt zpracovává údaje o pohybu osob v objektech tzv. zájmových staveb, měkkých cílů a na jejich základě poskytne přesné simulace evakuačních scénářů. Cílem projektu je usnadnit zefektivnění evakuačních procesů a postupů a umožnit projektantům zvýšit bezpečnost veřejnosti při pobytu v budovách. Po vývoji a implementaci platformy projekt prověří její správné využití, včetně testování v reálných podmínkách.Na projektu spolupracují týmy Mezinárodního bezpečnostního institutu (MBI), Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT), společnosti Gatum Group s.r.o. a VDT Technology a.s. Hlavním cílem je využití softwaru simulujícího pohyb osob na základě softwarové analýzy reálných videozáznamů při plánování veřejných akcí, územním plánování a stavebním řízení.

„Spojení pokročilých technologií umožní všem relevantním odborníkům nastavit a zavést lepší evakuační opatření v případě mimořádných událostí,“ sdělil Erik Feldman ze společnosti VDT Technology a dodal: „Díky přesné replikaci pohybu osob na základě reálných videozáznamů vyvíjíme softwarovou platformu, která umí předpovídat pohyb osob v evakuačních scénářích. To pomůže zmírnit problémy, které představuje nepředvídatelné chování lidí v nouzových situacích.“

Softwarová platforma se bude skládat ze dvou hlavních součástí. První bude shromažďovat informace z videozáznamů lidí pohybujících se v prostoru, a to prostřednictvím analýzy metadat. Bude schopna identifikovat konkrétní kategorie (např. muže, ženy a děti) a extrahovat informace o jejich pohybu ve formě metadat, která budou následně analyzována a připravena pro použití v digitálním modelování. Shromážděné údaje se budou následně analyzovat a využijí se v digitálním modelování.

Druhá část platformy se bude věnovat modelování evakuačních scénářů, kde uživatelé budou moc zadávat 3D plány budov a míst událostí a následně vytvářet vizuální model různých nouzových situací, jako jsou požáry, přírodní katastrofy, teroristické útoky a další. Údaje o pohybu získané analýzou videozáznamů budou využity v behaviorálním modelu. Který používá simulační algoritmus pro přesné modelování konkrétních scénářů na základě analýzy reálného pohybu.

Projekt spojuje dvě oddělené softwarové komponenty do jedné platformy, která umožňuje identifikovat kritické oblasti budov a prostor a navrhnout změny pro lepší evakuační opatření. Využívá umělou inteligenci a neuronové sítě k automatickému vyhodno­co­vá­ní situací ve videozáznamech z kamerových systémů a zajištění bezpečnosti veřejnosti, zabezpečení majetku či ochraně životů. Poskytuje také přehled o chování v nepředvídatelných situacích. Zdrojem dat pro projekt je kamera, která dokáže sledovat osoby podle popisu, identifikovat nebezpečné objekty, rozpoznávat vozidla a automaticky analyzovat záznamy. Právě automatizovaná analýza umožňuje prohlížet a efektivně vyhodnotit velké množství videoobsahu.

Mezinárodní bezpečnostní institut jako hlavní řešitel projektu určuje požadavky na platformu a řídí dodávky projektu. Tým VUT poskytuje odborné znalosti v oblasti technologií behaviorální simulace pohybu osob, společnost VDT Technology se zaměřuje na software pro analýzu videa a přenos dat do modelovacího softwaru a společnost Gatum se zaměřuje na asistenční programátorské práce a tvorbu uživatelského rozhraní.

„Tento multidimenzionální projekt výrazně zlepší schopnosti a možnosti projektantů vytvářet efektivní evakuační řešení,“ uvedl doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph. D. za Mezinárodní institut a pokračoval: „V případě mimořádných událostí mohou evakuační opatření, které využívají digitální modelování, snížit dopady na lidské životy a zdraví. Projekt zásadním způsobem přispěje k využití technologických řešení založených na datech, jejichž cílem je zvýšit bezpečnost občanů a zároveň usnadní zásah složek IZS.“

Projekt je financován Ministerstvem vnitra ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026 (SECTECH) a probíhá od roku 2022 do konce roku 2023.


 
  

- Inzerce -

Poslechněte si úspěšný příběh spojení ERP a APS v praxi

Meet UpCo je potřeba k úspěšnému řízení strojírenské firmy z pohledu informačního systému? Jak si společnost Fermat poradila díky spojení ERP a APS s dobou plnou změn? Na tyto otázky odpoví setkání „Silné nástroje pro výrobu a její plánování“, které se uskuteční 11. 10. 2023 v prostorách RHK Brno v areálu brněnského výstaviště. Bohaté zkušenosti z implementace, používání a rozšiřování informačního systému vás vtáhnou do užitečné diskuse.

  

- Inzerce -

Data-Informace-Inovace

IT Systems 9/2023Aktuální vydání IT Systems se prakticky skládá ze dvou časopisů, protože jeho součástí je druhé letošní číslo magazínu CAD. Jde o titul specializovaný na problematiku IT řešení pro celý životní cyklus produktů od návrhu a konstrukce, přes digitalizaci výroby až po zákaznický servis. Jeho hlavním tématem je význam optimalizace v předvýrobních etapách a vytvoření digitálního vlákna pro efektivní sdílení dat napříč firmou.