facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Dialog 3000Skylla - systém pro efektivní řízení podniku

Dialog 3000SkyllaVíce než 23 let se společnost Control věnuje vývoji a implementaci komplexního informačního systému Dialog 3000Skylla. Přes 90 % implementací směřovalo do výrobního odvětví, zejména pak do strojírenství. Systém využívají společnosti jak se sériovou, tak i zakázkovou výrobou od velikosti S až XL.


Mimo komplexnost systému ERP Dialog 3000Skylla je jeho obrovskou výhodou propracovanost a také modularita. Ta dává firmě možnost instalovat Dialog 3000Skylla jako ekonomický systém a poté jej rozšířit o další navazující moduly. Z ekonomického systému se tak snadno stane celopodnikový, plnohodnotný nástroj pro komplexní řízení firmy. Naše řešení je dostupné jak pro malé začínající firmy, tak podniky s potřebou sledování výroby od její kalkulace až po expedici. Výraznou pomocí pro management je zpětné vyhodnocení všech zpracovaných výrobních zakázek.

Naším prvořadým cílem je navrhnout takové řešení prostřednictvím informačního systému Dialog 3000Skylla, které pokryje celý průběh zakázky firmou. Sledujeme její průběh od přijetí obchodním oddělením, přes kalkulaci, rezervaci materiálu na skladě a samotné zaplánování výroby, sledujeme také skutečný čas strávený na zakázce a spotřebovaný materiál. Kdykoliv lze zpětně dohledat pracovníky, kteří na dané zakázce pracovali, a také jaký materiál byl použit.

bublinaTo potvrzuje i paní Tomandlová z CNC KOVO TOMANDL z Domažlic: „Konečně máme ve firmě zavedený systém, který je zdrojem informací pro všechny uživatele systému. Se zavedením Dialogu jsme ušetřili nejen spoustu času, ale také nervů a místa spojeného s archivací. Nyní máme kontrolu nad cenami, které automaticky vstupují z nabídek do potvrzení objednávek, při nesrovnalostech lze snadno nahlédnout do vytvořené nabídky, což usnadňuje následné řešení nesouladů. Spokojeni jsou nejen uživatelé IS, ale také naši zákazníci, od kterých jsme dostali kladné ohlasy již při prvním zaslání nákupních dokladů, resp. nabídky.“

Díky ekonomickému komplexu modulů může firma efektivně řídit své sklady v různě složité struktuře (např. sklad materiálu, zboží, polotovarů, expedice a výdejny). Pro jejich online obsluhu lze použít PDA terminály s naváděcím systémem skladníka. Pro výrobu získáváme informace o disponibilních zásobách, využitelných zbytcích pro kalkulace nákupní ceny.

Samotná výroba je zahájena sejmutím čárového kódu z průvodky na terminálu umístěném na pracovišti. Od té chvíle je evidován čas strávený na dané zakázce. Pro usnadnění práce s výkresovou dokumentací lze umístit na dílně tzv. infoboxy – zobrazovací terminály. V rámci předepsaných kontrolních postupů pro jednotlivé operace jsou pro zaznamenávání výsledků kontrol používány PDA terminály a tabletové infoboxy s aktuální dokumentací. Díky šaržování a knihovnám atestů v Dialogu 3000Skylla jsme schopni po ukončení výroby vystavit pro každý kus jeho vlastní rodný list.

„Předchozí informační systém neměl potřebné funkce pro potřeby v oblasti řízení výroby. Pro operativní chod i lepší možnosti vyhodnocování a oceňování zakázek bylo bublinanutné zajistit evidenci a řízení jednotlivých zakázek včetně zajištění průběžného sledování a odvádění výroby. Zavedení systému vedlo k zefektivnění výrobního procesu,“ hodnotí paní Janečková, jednatelka společnosti Reeve.

V průběhu let využívání Dialog 3000Skylla vznikla ze strany našich zákazníků potřeba propojení systému se specializovanými softwarovými aplikacemi řešícími konstrukci výrobků, tvorbu pálicích programů a jejich distribuce do strojů, projekci elektronických zařízení. Základní výhodou je zanesení informace do jednoho ze SW a její následný přenos do informačního systému Dialog 3000Skylla nebo zpět do CAD/CAM systému. Díky integraci stačí zadat data pouze jednou a dochází k celkovému zrychlení technické přípravy výroby.