facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 8. 8. 2011

DC Concept změnil sídlo

Společnost DC Concept, výrobce informačního systému QI a tvůrce specializovaných softwarových řešení, má od 27. července 2011 sídlo na nové adrese. Nové prostory svým dispozičním řešením a technickým vybavením vyhovují narůstajícím požadavkům, které jsou spojeny s růstem firmy. DC Concept přestěhoval svoji centrálu z menších prostor kancelářského komplexu Spielberk Office Centre, do dvou pater designově řešené budovy na ulici Páteřní v Brně – Bystrci. Ke změně sídla vedla především potřeba řešit nové požadavky, které plynou z rostoucího postavení informačního systému QI na českém trhu a s rozvojem firmy. Společnost také chtěla poskytnout zaměstnancům komfortní kancelářské prostory s místem pro odpočinek, a obchodním partnerům kvalitní zázemí pro obchodní jednání. 
  

- Inzerce -

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

ALEF FlowmonZnámým systémem pro sle­do­vá­ní toků v síti je ře­še­ní spo­leč­nos­ti Flow­mon. V zá­k­la­du se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní da­to­vých toků v síti a k ře­še­ní pro­b­lé­mů s tou­to ko­mu­ni­ka­cí. Při po­u­ži­tí Flow­mon sond se vi­di­tel­nost do ko­mu­ni­ka­ce dos­tá­vá až na úro­veň ap­li­ka­cí. Kromě to­ho­to zá­k­lad­ní­ho mo­ni­to­rin­gu a ná­s­tro­je na ře­še­ní pro­b­lé­mů má Flow­mon také rozšiřující moduly.

  

- Inzerce -

Online tržiště merXu pro B2B obchodování úspěšně roste

Tisícovky zákazníků, statisíce produktů a během pár měsíců další expanze


Václav LiškaOnline obchodní platforma merXu pro B2B obchodování má za sebou prvních několik měsíců fungování. Vznikla v reakci na trendy a potřeby daného trhu a výrobcům, distributorům a velkoobchodníkům nabízí možnost začít okamžitě obchodovat v mezinárodním měřítku, konkrétně v rámci střední Evropy a Pobaltí.