eWay System
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 4. 8. 2020

DATA-PLAN Bohemia se stal součástí Plus4U

lékařSpolečnost Plus4U z holdingu Unicorn se dohodla na akvizici společnosti DATA-PLAN Bohemia, která se specializuje na tvorbu softwaru pro zdravotnická zařízení. DATA-PLAN Bohemia má téměř 30leté zkušenosti s vývojem informačních systémů pro ambulantní sféru a nemocnice, což je oblast, které se věnuje také Plus4U pod značkou Plus4U Medical.Plus4U akvizicí mj. získává základnu 350 zdravotnických zařízení, kterým může nabídnout vybavení jejich ordinací novými technologiemi včetně možnosti integrace s rezervačním systémem, virtuální recepcí a systémem pro vystavování e-receptů.

„Spojením firem upevňujeme naši pozici a postupnými kroky se tak přibližujeme k tomu být jedním z největších poskytovatelů informačních systémů a služeb pro lékaře v České republice. Vzájemným propojením rezervačního systému +4U Lékař a systému WinMed nabídneme lékařům komplexní řešení pro jejich ordinace,“ řekl Jan Měřinský, ředitel společnosti Plus4U.

Cena transakce nebude zveřejněna.

 


 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.