Asseco Helios 2
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 2. 9. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

ČVUT má nový portál, na kterém nabízí online vzdělávací kurzy jaderné chemie

ČVUTFakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze spustila nový portál s vlastnostmi e-shopu, který nabízí kurzy vyučované online. Na portálu, na jehož vývoji se podílela technologická společnost BOOTIQ, budou moci studenti z celé Evropy vybírat ze seznamu kurzů a případně se na ně rovnou přihlásit.„Vývoj platformy, která propojuje univerzity, studenty a odborníky mimo akademickou sféru, bývá běh na dlouhou trať. Prototyp na bázi e-shopu s nabídkou dostupných kurzů ale již vytvořil interní tým ČVUT, takže jsme měli na čem stavět. Díky zpětné vazbě od potenciálních uživatelů jsme si mohli společně definovat hlavní cíle; vytvořit přehlednou nabídku dostupných kurzů, snadno je filtrovat a získat základní informace a kontakty na jejich zprostředkovatele. Z pohledu klienta byl zásadní přehledný systém pro jejich správu. Využili jsme proto vlastní e-commerce platformu, kterou lze snadno a rychle napojit na stávající řešení. To ve výsledku šetří čas i peníze oproti samostatnému vývoji – tím spíš, pokud se do budoucna počítá s masivním rozvojem e-shopu,“ říká Marcel Červený, CEO technologické skupiny BOOTIQ.

Tým BOOTIQ
Tým BOOTIQ

„Protože v úzkém oboru jaderná chemie bývají počty studentů u jednotlivých poskytovatelů obvykle nízké, může se spojením sil a pořádáním společných mezinárodních kurzů výrazně zvýšit efektivita velmi nákladného vzdělávání, zejména praktické laboratorní výuky. Naším cílem je vytvořit platformu s celoevropským dosahem, která propaguje a podporuje e-learning. Propojuje nejen studenty a akademické pracovníky, ale přináší rovněž kurzy třetích stran,“ říká Mojmír Němec z Katedry jaderné chemie ČVUT v Praze (KJCH), zodpovědný řešitel české části projektu.

Portál je součástí projektu celoevropského projektu MEET-CINCH (A Modular European Education and Training Concept In Nuclear and Radio Chemistry), který se zaměřuje na spolupráci a vzdělávání v oblasti jaderné chemie a je financován z evropského programu Horizont 2020. Konsorcium MEET-CINCH zahrnuje 12 partnerů z 9 zemí EU, a to jak univerzit, tak výzkumných zařízení a průmyslových firem. Prostřednictvím NRC Network (Nuclear and Radiochemistry Network) propojuje prakticky všechny poskytovatele výuky, akademické pracovníky a ostatní experty v oboru jaderné chemie v Evropě. Umožňuje jim zkvalitňovat výuku a celoživotní vzdělávání odborníků v tomto oboru, bez nichž se neobejde například jaderná energetika, nukleární medicína, radioterapie, jaderná bezpečnost a řada dalších oblastí, včetně základního výzkumu.

Kurzy kombinují online výuku a praktickou práci v laboratořích partnerů

Ostrá verze portálu CINCH VET (Vocational Education and Training) byla nasazena 1. července 2020. V první fázi jsou na e-shop implementovány všechny společné kurzy vyvinuté v průběhu celé série projektů „CINCH“. E-shop tak bude obsahovat přibližně dvě desítky komplexních kurzů. A to převážně v podobě takzvaných „blended learning“ kurzů kombinujících e-learningovou přípravnou fázi s následnou výukou v laboratořích některého z partnerů projektu.

Tvůrci e-shopu již nyní počítají s jeho dalším rozvojem a vytvořením největší e-learningové platformy ve svém oboru, která bude zahrnovat kromě univerzit a vědeckých pracovišť i odbornou veřejnost. V další fázi by totiž tento portál měl sloužit nejen jako e-shop, ale nabízet zaregistrovaným zájemcům rovněž historii jimi absolvovaných kurzů a školení (History of User Training – HUT), využitelnou například jako alternativu či doplnění k „training passport“ – dokladu o průběžném zvyšování kvalifikace.

Modulární architektura portálu

„Výhodou použité e-commerce platformy je snadná rozšiřitelnost a maximální univerzálnost. Umožňuje totiž samostatné nasazení jednotlivých modulů, stejně jako kompletního řešení. Dá se tedy říct, že každý modul funguje jako samostatná aplikace. Mezi sebou pak komunikují skrze rozhraní Rest API, rovněž je lze propojit s mobilní aplikací, vizuálem pro zákazníky nebo s aplikacemi třetích stran. Stejně tak je možné provozovat více e-shopů najednou a spravovat je po přihlášení do jediného systému – takzvaný multistore. Jednotlivé části mohou rovněž fungovat na více serverech. Díky tomu je zabezpečena vysoká stabilita a dostupnost,“ vysvětluje Marcel Červený.


 
  

- Inzerce -

Přejděte na cloud pomocí řešení QNAP

Objevte možnosti hybridních cloudových aplikací QNAP


QNAPCloud je dnes klíčovým pojmem v odvětví IT, ať už se budeme bavit o ukládání dat, sdílení souborů či vzdáleném přístupu až po vzdálené zálohování. Společnost QNAP poskytuje různá cloudová řešení, která integrují veřejné cloudové služby pro spolupráci s QNAP NAS a usnadňuje tak podnikům implementaci hybridních cloudových aplikací s vyšší nákladovou efektivitou, flexibilitou a bezpečností.

  

- Inzerce -

Počítač Spaceborne Computer-2
od Hewlett Packard Enterprise
pomáhá zrychlit průzkum vesmíru

HPESpolečnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) pomůže urychlit průzkum vesmíru a zvýšit soběstačnost astronautů tím, že vůbec poprvé umožní zpracování dat v reálném čase prostřednictvím svého komerčně dostupného řešení edge computing.