facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Komunikace a sítě - 21. 11. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

ČTÚ bude testovat mobilní sítě unikátním zařízením vyvinutým na ČVUT

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ve svých měřících vozech nově začal využívat inovovanou verzi zařízení pro souběžné testování mobilních sítí tří operátorů. Díky měřícímu systému bude moci regulá­tor provádět dlouhodobé nepřerušo­va­né testování za pohybu a výsledky přenášet do mapových podkladů ihned po dokončení měření. 13 boxů zařízení F-Tester 4drive-box v celkové hodnotě 9,5 milionů korun vyvinuli a vyrobili odborníci na katedře telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT.„Jsme rádi, že se nám podařilo najít partnera v akademickém sektoru, který je schopen dodat řešení pro naše potřeby testování sítí, operativně reagovat úpravami testovacích scénářů i technickou pomocí,“ hodnotí spolupráci Ing. Pavel Cídl, vedoucí oddělení technické kontroly ČTÚ pro oblast Brno.

Zařízení F-Tester je určeno pro vestavbu do testovacích vozů, kterými regulátor pověřený kontrolou kvality datových služeb měří pokrytí území ČR signálem 4G/5G. Aktuálně ČTÚ chystá využití zařízení i pro měření v železničních koridorech. Vedle Českého telekomunikačního úřadu technologii F-Tester využívá také společnost CETIN, která ji používá zejména pro optimalizaci nastavení parametrů přístupové sítě.

„Technologie kontroly kvality datových služeb 4G/5G, kterou jsme u nás na katedře vyvinuli, přispěje nejen k postupnému zlepšování přístupu k internetu, ale povede také k zajištění lepší informovanosti veřejnosti, včetně ochrany spotřebitele,“ představil největší přínosy nového řešení doc. Jiří Vodrážka, vedoucí katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT.

Podle doc. Vodrážky lze nové řešení přímo bez jakýchkoli úprav využít i k testování sítí v zahraničí, takže se otevírá prostor pro jeho další rozšíření. „Konkrétní metodika využívaná mobilními operátory či národním regulátorem by se jen promítla do uživatelsky konfigurovatelného scénáře,“ dodává výzkumník.

Dodávce řešení pro ČTÚ předcházely roky vývoje, programování, ladění a testování. „Rozhodli jsme se vše realizovat ve vlastních laboratořích a dílnách, tak máme zaručenou kvalitu a víme, co posíláme zákazníkům. Řadu součástí jsme museli místo nákupu sami navrhnout, vyrobit a sestavit, třeba některé speciální elektronické komponenty a propojovací kabely. Na trhu jsme nesehnali takové, které by splňovaly stanovené parametry,“ uvedl dr. Zbyněk Kocur, hlavní vývojář měřicího systému F-Tester.

F-Tester je unikátní zařízení pro testování datových sítích, mobilních i fixních, vybudované na otevřených řešeních OS Linux OpenWRT, Iperf a dalších. Odolné HW provedení vhodné pro měření v terénu a za jízdy. Součástí je originálně vyvinutá aplikace FlowPing, která posouvá testovací možnosti v oblasti dynamicky se měnícího pro­stře­dí radiového kanálu a sdílené kapacity mobilních sítí. Dosahuje se zvýšené stability a opakovatelnosti testů za jízdy (drive-testy).

Telekomunikační experti z FEL ČVUT chtějí přístroj dále rozšířit o měření oblasti tzv. milimetrových vln (pro mobilní sítě 5G připravované pásmo 26 GHz) a funkce, které umožní testování kvality hlasových služeb přes sítě LTE a 5G.

Bližší informace k řešení F-Tester jsou k dispozici na https://f-tester.fel.cvut.cz/

Foto: Petr Neugebauer, FEL ČVUT


 
  

- PR -

Jak překonat omezení v intralogistice, díky revoluci v řízení skladů

Vaše firma stagnuje. Nemůžete najít to, co hledáte. Máte jiné počty kusů, než kolik máte mít. Nemáte kontrolu nad tím, co se děje ve skladě. Rostoucí náklady na skladování vám nedají spát. Zaučení nových pracovníků trvá týdny. Hledání toho správného materiálu je práce pro detektiva. To vše jsou příznaky nedostatečné digitalizace logistických procesů.

  

- PR -

D.A.S. využívá GFI Archiver k uchovávání klíčových informací

DASSpolečnost D.A.S. je po­sky­to­va­te­lem pojištění právní ochrany sou­kro­mým osobám i pod­ni­ka­tel­ským subjektům ze všech odvětví. Na základě uzavřeného pojištění svým zákazníků poskytuje právní ochranu, od řešení pokut až po zastupování ve složitých soudních případech. Pro společnost pracuje cca 130 zaměstnanců a přibližně 70 externích obchodníků, kteří využívají elektronickou poštu k intenzivní komunikaci se zákazníky.