facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Co nabízí ERP systém výrobním podnikům?

-PR-

ReeveVýčet možností, které vyspělý ERP systém nabízí výrobním podnikům, je velmi rozsáhlý: centrální správa výrobních zakázek, tisk výrobní dokumentace ze zakázky s možností výkresu na druhou stranu průvodky, různé metody kapacitního plánování, online zohlednění požadavků na materiál a výrobní kapacity, tvorba denních plánů (fronta práce) na jednotlivá pracoviště...


...online sledování průběhu zakázek, propojení s ostatními moduly, definice přechodových časů mezi pracovišti pro zohlednění kapacitního výpočtu, zobrazení struktury dané výrobní zakázky, sledování pohybu na dílenských meziskladech (rozpracovaná výroba), online vyhodnocení zakázek, přístup partnerů (dodavatelů i odběratelů) přímo do systému (B2B) – nahlížení kooperantů na výhled práce, požadavků na dodávaný materiál, sledování stavu výrobní zakázky, termínu, fakturace.

V informačním systému Dialog 3000Skylla může podnik kombinací modulů Řízení projektů a Řízení výroby získat silný nástroj pro kontrolu nad dlouhodobými a složitými či jednorázovými zakázkami. Tohoto spojení se využívá nejčastěji v automotive průmyslu. Díky ekonomickému komplexu modulů zase může firma efektivně řídit své sklady v různě složité struktuře (např. sklad materiálu, zboží, polotovarů, expedice a výdejny). Pro jejich online obsluhu lze použít PDA terminály s naváděcím systémem skladníka a možností efektivně provádět úkony (zaskladění, vyskladnění, identifikace zboží) přímo ve skladu. Pro výrobu pak získáváme informace o disponibilních zásobách, využitelných zbytcích, pro kalkulace nákupní ceny. Pro prodej máme odběratelské ceníky s pružnou konfigurací dle obratu zákazníka. Samozřejmostí je práce s různými metodami oceňování skladových zásob dle zvyklostí firmy. Speciální řešení nabízíme pro sklady hutního materiálu, kde vedle hmotnosti pracujeme také s rozměry skladovaných položek. Dialog 3000Skylla nabízí možnost poptávkových řízení pro nákupní oddělení a následné generování objednávek na základě výsledku řízení.

Jak systém Dialog 3000Skylla pomohl ve společnosti Reeve?

Strojírenský podnik Reeve je zaměřen na zpracování plechů, výrobu ohýbaných dílů a svařovaných sestav a podsestav pro automobilový průmysl a výrobu strojů. CNC dělení materiálu laserem, plasmou, kyslíkem a CNC ohraňování. Stávající informační systém neměl potřebné funkce pro potřeby v oblasti řízení výroby. Pro operativní chod i lepší možnosti vyhodnocování a oceňování zakázek bylo nutné zajistit evidenci a řízení jednotlivých zakázek včetně zajištění průběžného sledování a odvádění výroby.

Reeve, Dialog 3000Skylla

Dnes v Reeve používáme následující moduly systému Dialog 3000Skylla: Nákup a prodej, Řízení výroby, Sběr dat a Docházka. Informační systém Dialog je přímo napojen na výrobní technologie společnosti TRUMPF v oblasti pálicích plánů a skladové evidence. Moduly informačního systému Dialog jsou také datově napojeny na stávající ekonomický systém společnosti.

Implementační práce a školení uživatelů probíhalo v Reeve za plného provozu společnosti. Vstup základních dat potřebných pro požadované funkce probíhal částečně konverzí dat ze stávajícího systému a také ruční prací jako doplňující činnost při zaškolování uživatelů. Období implementace trvalo 6 měsíců a bylo zakončeno duplicitním měsíčním zpracováním v původním a novém informačním systému.

Zuzana Janečková, jednatelka a ředitelka výroby společnosti Reeve, k přínosům nového informačního systému uvedla „Zavedení systému Dialog 3000Skylla nám přineslo lepší evidenci zakázek včetně přehledu o jejich průběhu. Významně se zlepšila dohledatelnost jednotlivých dílčích dat. Zavedení systému vedlo k zefektivnění výrobního procesu.“