facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 16. 8. 2021 - Piotr Faderski

CIO se stávají klíčovými spojenci CEO

Tři způsoby, jak mohou IT manažeři zvýšit odolnost svých firem

Nástup pandemie covidu znamenal pro mnoho firem zlomový bod a v případě řady z nich se ukázalo, že nejsou tak efektivní a odolné, jak se domnívaly. Zatímco dříve některé firmy považovaly digitální transformaci za možnost, dnes se stala nutností. Ve všech odvětvích tak nyní pozorujeme potřebu digitalizace, zaměření na zákazníka, lepšího využití dat a urychlení vývojového cyklu produktů a služeb. Toho však může být těžké dosáhnout. Datová sila, historické systémy a nedostatečné technické schopnosti mnohde fungují jako kotva bránící podniku vydat se vpřed. To vše má dopad na vedení IT. Na cestě k digitální transformaci podniku se CIO stávají stále častěji klíčovými spojenci CEO a dostávají za úkol vymyslet a realizovat nový koncept provozní odolnosti podniku.Aby firmy dokázaly lépe reagovat na budoucí krize a rychleji se z nich uměly vzpamatovat, mohou jim CIO pomoci třemi způsoby:

1. Zabezpečit IT a sladit s obchodními potřebami

Za strategii digitální transformace byl vždy tradičně odpovědný CIO a byznysový vlastník, jejichž klíčové ukazatele výkonnosti se lišily. Tempo technického pokroku a změny v očekávání zákazníků ale naznačují, že je nutné cíle CIO a CEO sladit. Nekomunikace mezi IT oddělením a obchodními jednotkami znamená nevyužít potenciál technologií na maximum. Aby nedocházelo k třením, promarněným investicím a konfliktům zájmů různých složek podniku, musí vedení IT průběžně uvažovat o společném postupu při digitální transformaci a zajistit společné měření úspěchu.

2. Vytvořit datově orientovanou architekturu a zaměřit se na přeškolení pracovníků

Data dnes zcela mění obchodní praxi a rozhodovací procesy. Pomáhají vytvářet nové zdroje zisku, nacházet nové způsoby interakce s dodavateli či porozumět zákazníkům a stavět je do centra veškerého dění. V mnoha případech to nejsou data, co firmy brzdí. Problémem bývá spíše způsob, jakým jsou systémy nastaveny pro zpracovávání dat.

Vedení IT se musí ptát, jaké technické schopnosti a funkce jsou nutné k úspěšnému fungování datových systémů a jak se případné změny promítnou do stávajícího IT prostředí. Musí také zvážit, jak budou tyto změny vyhovovat budoucím potřebám. Vedle vybudování datově orientované architektury, přechodu na cloud computing, zavádění AI a vývoje aplikací musí CIO uvažovat, jak využívat a rozvíjet interní dovednosti, jak posunout způsob myšlení k hledání rychlých a relevantních řešení a jak snížit rizika související se prováděním změn.

3. Inovovat v rámci rozpočtu, hledat flexibilní licenční ujednání

Vedení IT neustále čelí rozpočtovým tlakům, kdy IT projekty pro různé obchodní jednotky soupeří o omezené prostředky. Neúnavně musí hledat možnosti, jak snížit náklady na infrastrukturu, konzultační a implementační služby, školení a softwarové licence. Tam, kde rozsah licenčních smluv a dostupnost softwaru nevyhovuje potřebám firmy, musí vedení IT hledat flexibilní a kreativní ujednání, která budou odpovídat rozpočtovým možnostem. Flexibilní, škálovatelné a programově založené licenční modely umožňují CIO snížit celkové náklady na vlastnictví, minimalizovat množství pořízeného, avšak nikdy nevyužitého softwaru a získat záruku průběžných inovací.

Piotr Faderski Piotr Faderski
Autor článku je Regional Vice President Sales pro střední a východní Evropu ve společnosti Salesforce.

 
  

- Inzerce -

SOFTIP triumfoval v Microsoft Awards 2021 ve třech kategoriích

Jan Schwarz, technický ředitel SOFTIPuCelkem tři vítězství si odnesl SOFTIP v rámci oceňování Microsoft Awards 2021. V historicky nejširší konkurenci uspěl slovenský IT dodavatel díky projektům, které spojovala jedna věc – zefektivnily a zjednodušily spolupráci a fungování v rámci velkých společností, které se musely vyrovnat s náhlými změnami podmínek na trhu, ale také ve vlastních interních procesech.

  

- Inzerce -

ALVAO pomáhá digitalizovat podporu záchranných sborů linky 155 na Slovensku

Projekt Přehled v majetku a digitalizace interních služeb pro záchranné sbory díky Operačnému stredisku ZZS SR, ALVAO a Microsoft Azure se stal vítězným řešením 22. ročníku Microsoft Awards v kategorii Community Response Award.