Infor
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 28. 8. 2018

CIO Agenda 2018 se zaměří na téma business continuity

CIO10. října 2018 se v konferenčním centru KC City v Praze 4 sejdou nejen šéfové IT, ale i top manažeři, kteří si uvědomují, že digitální doba přináší nejen nové příležitosti, ale bohužel i rizika. Jak se jim bránit a jak zabezpečit hladký chod organizace poradí dvacítka špičkových řečníků a panelistů – zástupců úspěšných firem i dodavatelů inovativních řešení.  Stane se tak na konferenci CIO Agenda 2018, kterou pořádá společnost Blue Events.


Altair - konference

Proč téma business continuity?

Fungování firem dnes ohrožují nejen přírodní živly, ale i kybernetické útoky a další rizika spojená s digitální dobou. Vědomé plánování kritické situace je proto klíčovou součástí schopnosti organizací zajistit kontinuitu a obnovu procesů a tím minimalizovat ztráty. Nehrozí přitom pouze ztráta dat, ale i poškození dobré pověsti značky a narušení vztahů se zákazníky.

Budování bezpečnostní kultury by proto mělo být prvořadou prioritou nejen pro CIO, ale také pro top management. Konečnou odpovědnost za fungování firmy a tedy i za řízení kontinuity činností má totiž vrcholové vedení organizace, zejména pak její statutární zástupci.

V každém případě jde o vysoce aktuální téma. Je proto logické, že se na něj zaměří letošní ročník konference CIO Agenda - odborné platformy, na které se setkávají každoročně nejen šéfové IT, ale také top manažeři, kteří si uvědomují potřebu efektivní mezi-týmové spolupráce při podpoře úspěšného a bezpečného chodu společnosti. Konference nabídne cestu jak zvládat rizika, snížit pravděpodobnost narušení, zkrátit dobu výpadků činností a omezit negativní dopad na klíčové produkty a služby organizace.

CIO Agenda 2018

10. 10. 2018 KC City, Praha
Konference nejen pro CIO, ale i pro všechny top manažery, kteří si uvědomují rizika a ví, že vědomé plánování kritické situace je klíčovou a nedílnou součástí schopnosti zajistit kontinuitu a obnovu procesů a činnosti organizace a tím minimalizovat ztráty. Online registrace na konferenci

Nabitý program slibuje inspirativní diskusi a praktické závěry

Právě zveřejněný program konference přináší dlouhý a reprezentativní line-up dvou desítek řečníků a diskutujících panelistů.

Ve svém úvodu se konference zaměří na podrobnou charakteristiku současných rizik a vysvětlí, proč je business continuity více než kdykoliv jindy horké téma. Konkrétní rizika digitální doby představí Jakub Kejval ( District Chief Executive, BUREAU VERITAS) a Vladimír Rohel (ředitel sekce Bezpečnost, Národní agentura pro komunikační a informační technologie). V navazujících vystoupeních pak zazní velmi konkrétní rady, jak se na případnou krizi připravit. Jaroslav Pejčoch (předseda představenstva, T-SOFT) bude prezentovat zátěžové testy organizace, které probíhají formou strategické hry pro top management. Petr Krejčí (Business Development Manager, BISNODE) poradí, jak identifikovat rizika a příležitosti skrytá v datech obchodních partnerů a Petr Němeček (IT Manager, LINET) se zamyslí nad tím, jak těžit kryptoměny bezpečně.

Druhý programový blok konference CIO Agenda 2018 pak dále rozvine diskusi o tom, jak se bránit rizikům a připravit se na kritickou situaci. Michal Zedníček (Security Consultant, ALEF NULA) se bude věnovat významu bezpečnostního auditu, Václav Zubr (Pre-Sales Engineer, ESET) shrne zkušenosti s ochranou před kybernetickými útoky a Jiří Vaněk (Senior Security Consultant, UNICORN) vysvětlí přínos práce elitního týmu etických hackerů.

Pavel Štros (Seniorní bezpečnostní konzultant, DATASYS) představí přínos analýz auditní stopy uživatele i administrátora a Tomáš Poslušný (Key Account Manager, SIMAC TECHNIK) vysvětlí, že digitalizace může významně pomoci při snižování rizik v oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Tento programový blok pak uzavře velmi zajímavý přehled konkrétních možností pojištění kybernetických rizik, který představí Michal Pilecký (produktový manager, RENOMIA).

Zlatý hřeb konference

Závěr konference uvedou 3 vysoce praktická vystoupení zástupců špičkových firem. Hynek Šandera (Finance Manager, IKEA CENTERES EUROPE) se bude věnovat hlavnímu problému většiny CIO a ukáže, že komunikace a vzájemná podpora mezi CFO a IT oddělením při transformaci informačních systémů není jen sen, ale může být realitou. O roli informačního systému a jeho managementu a rozvoje v e-commerce promluví expert z nejpovolanějších - Jiří Schejbal (ředitel vývoje IS, ALZA). Skutečnou lahůdkou pak bude vystoupení jednoho z nejúspěšnějších Čechů s vizitkou CIO - Davida Pavlíka (CIO, KIWI.COM). Ten na základě svých zkušeností, zahrnujících i práci pro SpaceX Elona Muska, představí, jak udělat z IT týmu neviditelnou organizaci, která akceleruje další růst firmy.

Velkým finále konference pak (kromě after-party….) bude závěrečná panelová diskuse. V té bude nejen shrnut a komentován dosavadní průběh konference, ale zazní i další nápady, co se dá prakticky pro business continuity udělat – tady a teď. Do diskuse se zapojí Ivan Bartoš (předseda České pirátské strany a poslanec PSP ČR), Aleš Špidla (vedoucí oddělení Ochrany utajovaných informací a fyzické bezpečnosti, NAKIT), Josef Rech (Security Director, RAIFFEISENBANK), Ladislav Csiba (Business Continuity Manager, ČSOB), ostatní řečníci a samozřejmě také auditorium.

Online registrace na konferenci je již otevřena a do 14. 9. 2018 lze zakoupit vstupenky se slevou pro Early Birds. I po tomto datu platí slevy pro firemní týmu pro případ, že se zúčastní 2 a více zástupců z firmy.


 
Helios
  

- Inzerce -

COMES WMS – řešení pro flexibilní řízení interní logistiky

Mo­dul COMES WMS za­jiš­ťu­je fle­xi­bil­ní sys­tém ří­ze­ní in­ter­ní lo­gis­ti­ky to­vár­ny s přá­tels­kým a in­te­rak­tiv­ním ov­lá­dá­ním. COMES WMS efek­tiv­ně op­ti­ma­li­zu­je skla­do­vé pro­ce­sy a sni­žu­je lo­gis­tic­ké ná­kla­dy. COMES WMS mo­hou uži­va­te­lé pro­vo­zo­vat s ja­kým­ko­liv in­for­mač­ním sys­té­mem tří­dy ERP a MES, ne­bo i sa­mos­tat­ně.

  

- Inzerce -

Pozvánka na webinář Infor pro potravinářské společnosti

Požadavky spotřebitelů na větší inovace a transparentnost produktů, stále se zvyšující tlaky na kvalitu a dodržování předpisů, těsnější marže, příležitosti pro nové prodejní kanály a dynamická pracovní síla, to jsou jen některé z faktorů, které posouvají dynamiku trhu až do bodu, kdy výrobci potravin a nápojů musí přijmout nový přístup ke svému podnikání.