facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 8. 4. 2022 - Ing. Lukáš Grásgruber

Česká spořitelna zavedla nové technologie datového úložiště

PureČeská spořitelna se dlouhodobě snaží používat ty nejmodernější technologie. Dnes je většina jejích dat zatím stále uložena v tradičních datových centrech, nicméně banka se postupně přesouvá do prostředí hybridního cloudu a zavádí nové tech­no­lo­gie, které zjednoduší správu celého IT prostředí, zvýší odol­nost a efektivitu a zrychlí vývoj nových služeb pro zákazníky.Protože data hrají při zavádění nových produktů a služeb stále důležitější roli, rozhodla se banka modernizovat a zjednodušit infrastrukturu pro jejich ukládání. Jako klíčový pilíř této transformace zvolila banka technologie Pure Storage, od kterých očekává zjednodušení správy datových úložišť, vyšší flexibilitu, rychlost a celkovou efektivitu IT prostředí. Nové technologie umožní bance ušetřit ročně tisíce hodin práce administrátorů, umožní rychlejší zavádění nových služeb a zlepší zákaznickou zkušenost tím, že minimalizují výpadky digitálních služeb.

„Nejdůležitějším aspektem při modernizaci našeho úložiště byl požadavek na jednoduchost. Chtěli jsme, aby mělo čistý, spolehlivý kód a hladký provoz. Díky Pure Storage tráví naši IT experti méně času správou samotného úložiště, a mají tak více prostoru na vývoj nových služeb pro zákazníky a podporu kritických aplikací,“ uvedl Milan Novák, Infrastructure, Platform and Cloud Services Lead, Česká spořitelna.

Migrace na Pure Storage rovněž umožnila České spořitelně zmenšit prostor datového centra na polovinu a spotřebu energie o 20 %. Jednoduchá integrace datového úložiště s virtualizační platformou VMware propojuje celé prostředí IT od desktopu až po datové centrum. Správci virtualizační platformy mohou nyní poskytovat úložiště podle potřeby jednotlivých aplikací a systémů přímo prostřednictvím rozhraní VMware.

Obr. 2: Ilustrační náhled z prostředí řešení Pure1, které usnadňuje integraci datového úložiště s virtualizační platformou a optimalizaci provozu.
Obr. 2: Ilustrační náhled z prostředí řešení Pure1, které usnadňuje integraci datového úložiště s virtualizační platformou a optimalizaci provozu.

Technologie Pure Storage poskytují i vyšší odolnost a rychlou obnovu v případě selhání. „Když jsme zaznamenali první selhání Pure řešení, které způsobilo vadné CPU, velkým překvapením bylo, jak rychle jsme jej dokázali zvládnout,“ komentoval Milan Novák. „Provoz Pure Storage jsme obnovili během minuty. Dopad byl minimální a zákazníci výpadek vůbec nepostřehli.“

Obr. 3: Ilustrační náhled z prostředí Pure1 – cloudového řešení správy úložiště, které využívá technologie umělé inteligence.
Obr. 3: Ilustrační náhled z prostředí Pure1 – cloudového řešení správy úložiště, které využívá technologie umělé inteligence.

Česká spořitelna využívá Pure1, což je cloudové řešení správy úložiště řízené umělou inteligencí, které výrazně zjednodušuje správu úložiště. Infrastrukturní tým má všechny potřebné informace po ruce, dokonce i na chytrém telefonu. Díky tomu se mohou více soustředit na klíčové podnikové aplikace než se starat o správu úložiště.

Obr. v úvodu: Ilustrační foto Pure Storage