facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 14. 11. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Capgemini Česká republika má nového Country Managera

Bernd BugelnigSpo­leč­nost Cap­gem­i­ni jme­no­va­la Bernda Bugelniga do role Country Man­ag­era Cap­gem­i­ni Česká repub­li­ka. Do své nové role Bernd při­chá­zí z pozice Country Managera spo­leč­nos­ti Capgemini v Rakousku, kde vedl řadu projektů v různých odvět­vích zaměřených na technologickou transformaci, z nichž některé byly úspěšně realizovány i v České republice. Přichází tak do prostředí, které je mu dobře známé.„Jsem rád, že mám příležitost podílet se na rozvoji digitální budoucnosti České republiky,“ řekl Bernd Bugelnig a dodal: „Těším se, že budu moci nabídnout českým firmám nové služby v oblasti obchodní a technologické transformace, zejména řešení na míru pro inteligentní automatizaci a veřejný cloud, a také jim pomoci urychlit snižování uhlíkové stopy a využít generativní umělou inteligenci k řešení jejich obchodních výzev.“

Bernd nastoupil do společnosti Capgemini v roce 2000. Strávil zde více než 20 let a zastával různé vedoucí funkce v Rakousku. Kromě toho pracoval pro klienty a realizoval projekty v zemích střední a východní Evropy, například na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a na Ukrajině.

Před kariérou v Capgemini byl Bernd v letech 1991 až 2000 manaže­rem v poradenské společnosti Ernst & Young Consulting. Svou kariéru zahájil v roce 1988 ve společnosti Philips Data Systems.

Bernd Bugelnig pochází z rakouských Korutan a vystudoval informatiku na Technické univerzitě ve Vídni.


 
  

- Inzerce -

Phishingové e-maily jsou věrohodnější než kdy dříve. Co s tím?

Phishing není žádnou novinkou. Tato taktika sociálního inženýr­ství se mezi nástroji útočníků objevuje již desítky let a podle nejnovějších výzkumů si udržuje první příčku mezi způsoby doru­čo­vá­ní ransomwaru. O efektivitě phishingu přitom existuje mnoho exaktně doložených údajů.

  

- Inzerce -

Nové povinnosti pro organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti se blíží

S mnoha změnami přichází evrop­ská směrnice NIS2. Jejím prostřed­nictvím unie reaguje na růst digitalizace a zavádí nová opatření na ochranu důležité infrastruktury členských států. Počet organizací v ČR, které jsou podle aktuálního zákona o kybernetické bezpečnosti povinny se jím řídit, výrazně vzroste. A to z několika stovek na vyšší jednotky tisíců.