facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Hardware - 2. 9. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Canon aktualizuje uniFLOW a uvádí nové multifunkce

CanonCanon v reakci na současnou situaci aktualizoval uniFLOW Online, své cloudové řešení pro správu tiskových výstupů, které firmám umožňuje udržet produktivitu workflow dokumentů bez ohledu na to, kde se jejich zaměstnanci zrovna nacházejí.Nová verze uniFLOW 2020.2 proto nabízí třeba funkci Pomocník pro archivaci (Filling Assist), vylepšené řešení pro automatickou identifikaci a ukládání naskenovaných dokumentů, které je kompatibilní s celým portfoliem zařízení imageRUNNER ADVANCE. Podrobnosti o skenovaném obrazu, jako je typ dokumentu nebo název společnosti, jsou extrahovány v okamžiku digitalizace, ihned použity pro pojmenování dokumentu a uloženy na odpovídající místo v cloudu. Software pomocí strojového učení dokáže rozpoznávat běžné obchodní dokumenty a následně podporovat rychlejší automatické archivování.

Současně s uvedení nové verze software uniFLOW 2020.2 oznámil Canon i modernizace portfolia barevných multifunkčních tiskáren. Modelovou řadu imageRUNNER ADVANCE DX rozšiřuje Canon o tři nová zařízení pro formát A4. Jedná se o řady imageRUNNER ADVANCE DX C477, C257/C357 a 716/617/527.

Kromě aktualizace řady imageRUNNER ADVANCE DX Canon navíc uvádí řadu zcela novou s označením i-SENSYS X, která je vhodná pro domácí použití, a tedy i k práci z domu. Ta kvůli aktuální situaci zůstává realitou mnoha společností. Díky nově optimalizovanému uživatelskému rozhraní, které umožňuje vzdáleným pracovníkům připojit se k uniFLOW Online bez nutnosti návštěvy techniků nebo pracovníků v terénu, je použití strojů řady i-SENSYS X pro domácí kancelář mnohem jednodušší.


 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

  

- Inzerce -

Rok 2021: všichni do IT služeb (včetně hackerů)

ZEBRAJeště na začátku letošního roku čas v IT plynul poklidným tempem, kdy se administrátoři starali o vesměs on-premise zařízení a části IT správy postupně přesouvali na poskytovatele řízených služeb (MSP). Události spojené s koronavirovou pandemií se ale postaraly o rychlou akceleraci tohoto trendu, kdy podniky a organizace začaly masivně digitalizovat své operace a vytvořily obrovský tlak na budování digitálních struktur a jejich bezpečnost.