System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 10. 5. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Bonatrans nasadil systém pro správu dokumentů M-Files

BonatransSpolečnost Bonatrans Group, která je největším evropským výrobcem železničních dvojkolí, nasadila nový systém pro správu dokumentů. Nově využívá řešení M-Files, které pomáhá firmě zvládnout rostoucí nároky na zrychlování a zpřesňování procesů.S rozvojem společnosti stoupaly nároky na zrychlování a zpřesňování procesů, což se značně dotýkalo i toku dokumentů firmou. Nejsložitější situace byla u interních dokumentů norem a jejich formulářů, jejichž životní cyklus je značně dynamický. Vlastní aplikace, kterou v Bonatrans do té doby používali, již nevyhovovala nárokům na sledování stavů dokumentů a rovněž nepokrývala oblast seznámení s těmito dokumenty, proto se rozhodli najít systém pro správu dokumentů, který by podporoval životní cyklus dle firemních procesů. Zároveň byl kladen důraz na to, aby správa celého systému umožňovala nastavit veškeré požadavky na workflow dokumentu bez významných uživatelských úprav dodávaných třetí stranou a také, aby byl DMS uživatelsky přívětivý a nevynucoval složitá školení uživatelů. Zásadní vlastností byla i autentizace uživatelů a úzká integrace s MS Office.

Uvedeným požadavkům nelépe vyhovoval systém M-Files, jehož implementaci zajistila společnost CDC Data. „Díky využití funkcionalit M-Files jsme byli schopni podchytit celý proces životnosti dokumentu normy od jejího návrhu, až po jednotlivá seznámení uživateli. Máme nyní k dispozici snadno dohledatelnou dokumentaci včetně evidence, zda se uživatel (zaměstnanec) s dokumentem seznámil, což před zavedením M-Files vyžadovalo evidovat seznámení v tištěné podobě, např. na prezenčních listinách,“ popisuje přínosy nového řešení Martin Rajski, vedoucí IT oddělení Bonatrans Group a. s.

Bonatrans


 
Sophos
  

- Inzerce -

Digitalizace pomáhá rozvíjet miliardový byznys Prusa Research

Josef PrůšaInovátor na poli 3D tisku nemůže pandemické období označit za krizové. Naopak. Neví, co dřív. „Odhadli jsme včas vážnost situace, vytvořili si dostatečné zásoby a ještě víc posílili naši samostatnost. Digitalizace je toho všeho přirozenou součástí. Jedeme v ní už od začátku,“ říká Josef Průša, čerstvý držitel titulu Podnikatel roku v anketě Ernst & Young.

  

- Inzerce -

Ukrajinský e-shop EVA zvýšil výkonnost distribučního centra s Infor WMS

Společnost EVA, která byla za­lo­že­na roku 2002, se po­měr­ně rych­le vy­pra­co­va­la mezi nej­vět­ší ma­lo­ob­chod­ní pro­dej­ce zdra­vot­nic­kých a kos­me­tic­kých pro­duk­tů na Ukra­ji­ně. S více než 11 000 za­měst­nan­ci a v téměř 1 000 pro­de­jen na­bí­zí na 30 000 růz­ných pro­duk­tů. Je­jí­ho věr­nost­ní­ho pro­gra­mu se účastní více než 8 milionů zákazníků.