facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 10. 5. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Bonatrans nasadil systém pro správu dokumentů M-Files

BonatransSpolečnost Bonatrans Group, která je největším evropským výrobcem železničních dvojkolí, nasadila nový systém pro správu dokumentů. Nově využívá řešení M-Files, které pomáhá firmě zvládnout rostoucí nároky na zrychlování a zpřesňování procesů.S rozvojem společnosti stoupaly nároky na zrychlování a zpřesňování procesů, což se značně dotýkalo i toku dokumentů firmou. Nejsložitější situace byla u interních dokumentů norem a jejich formulářů, jejichž životní cyklus je značně dynamický. Vlastní aplikace, kterou v Bonatrans do té doby používali, již nevyhovovala nárokům na sledování stavů dokumentů a rovněž nepokrývala oblast seznámení s těmito dokumenty, proto se rozhodli najít systém pro správu dokumentů, který by podporoval životní cyklus dle firemních procesů. Zároveň byl kladen důraz na to, aby správa celého systému umožňovala nastavit veškeré požadavky na workflow dokumentu bez významných uživatelských úprav dodávaných třetí stranou a také, aby byl DMS uživatelsky přívětivý a nevynucoval složitá školení uživatelů. Zásadní vlastností byla i autentizace uživatelů a úzká integrace s MS Office.

Uvedeným požadavkům nelépe vyhovoval systém M-Files, jehož implementaci zajistila společnost CDC Data. „Díky využití funkcionalit M-Files jsme byli schopni podchytit celý proces životnosti dokumentu normy od jejího návrhu, až po jednotlivá seznámení uživateli. Máme nyní k dispozici snadno dohledatelnou dokumentaci včetně evidence, zda se uživatel (zaměstnanec) s dokumentem seznámil, což před zavedením M-Files vyžadovalo evidovat seznámení v tištěné podobě, např. na prezenčních listinách,“ popisuje přínosy nového řešení Martin Rajski, vedoucí IT oddělení Bonatrans Group a. s.

Bonatrans


 
  

- Inzerce -

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

ALEF FlowmonZnámým systémem pro sle­do­vá­ní toků v síti je ře­še­ní spo­leč­nos­ti Flow­mon. V zá­k­la­du se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní da­to­vých toků v síti a k ře­še­ní pro­b­lé­mů s tou­to ko­mu­ni­ka­cí. Při po­u­ži­tí Flow­mon sond se vi­di­tel­nost do ko­mu­ni­ka­ce dos­tá­vá až na úro­veň ap­li­ka­cí. Kromě to­ho­to zá­k­lad­ní­ho mo­ni­to­rin­gu a ná­s­tro­je na ře­še­ní pro­b­lé­mů má Flow­mon také rozšiřující moduly.

  

- Inzerce -

Jak ovládnout kamery v chytrém městě?

Přihlaste se na webinář 24. června


MilestoneMěsta se plní dohledovými kamerami. Jen v Praze jich bylo dle údajů z roku 2019 něco přes 2 800. Instalují se za účelem zajištění bezpečnosti občanů, plynulosti dopravy i jako senzory, které pomáhají monitorovat životní prostředí.