Infor
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT společnost - 23. 4. 2020 - Zdeněk Gric

Amazon a Learn2Code přinášejí bezplatné webináře a online kurzy pro děti

Amazon navázal partnerství s organizací Learn2Code, která široké veřejnosti poskytuje kurzy tvorby webových stránek, programování webových a mobilních aplikací a mnoho dalšího. Jejich cílem je zpřístupnit mladé generaci digitální vzdělání. Učí ji rozumět marketingu nebo pracovat s grafikou a videem. V rámci partnerství zastřešuje společnost Amazon sérii webinářů Code Jungle pod taktovkou zkušených odborníků z praxe. Všechny webináře, které budou probíhat 2x týdně vždy v pondělí a v pátek, budou pro všechny účastníky díky spolupráci s Amazonem zcela zdarma až do konce června 2020.


Altair - konference

Webináře jsou určené pro děti ve věku přibližně od 10 let. V průběhu webinářů se seznámí s programovacím jazykem Scratch a vytvoří si v něm několik atraktivních her. První webinář se bude konat v pondělí 27.4.2020 od 17:00 a přihlásit se zájemci mohou zde. Každý z webinářů bude trvat 75 minut a mohou se absolvovat i jednotlivě. Záznam všech webinářů bude dostupný na YouTube kanále Amazonu.

„Prostřednictvím těchto bezplatných online webinářů chceme oslovit děti, které zůstávají doma a podělit se s nimi o vědomosti a zručnost kreativním a poutavým způsobem,“ uvedla Blanka Fijołek, CEE PR & komunitní manažerka společnosti Amazon.

Druhou částí této spolupráce je poskytnutí všech online kurzů pro děti od Learn2Code od této chvíle až do konce června 2020 zdarma. Jedná se o 15 online kurzů, které zastanou 30 vyučovacích hodin a účastníci dostávají domácí úkoly na procvičení probrané látky. Kurzy slouží také jako podklad pro učitele informatiky.

„Jsme velmi rádi, že díky spolupráci s Amazonem můžeme poskytnout všechny probíhající online kurzy pro děti až do konce června zdarma,“ říká Marián Kristeľ marketing & operations z Learn2Code a dodává: „žijeme v mimořádné situaci a tímto způsobem chceme pomoci rodičům a zábavným způsobem naučit děti něco nového a užitečného.“

Kompletní seznam kurzů najdete na těchto webových stránkách.


 
Helios
  

- Inzerce -

COMES WMS – řešení pro flexibilní řízení interní logistiky

Mo­dul COMES WMS za­jiš­ťu­je fle­xi­bil­ní sys­tém ří­ze­ní in­ter­ní lo­gis­ti­ky to­vár­ny s přá­tels­kým a in­te­rak­tiv­ním ov­lá­dá­ním. COMES WMS efek­tiv­ně op­ti­ma­li­zu­je skla­do­vé pro­ce­sy a sni­žu­je lo­gis­tic­ké ná­kla­dy. COMES WMS mo­hou uži­va­te­lé pro­vo­zo­vat s ja­kým­ko­liv in­for­mač­ním sys­té­mem tří­dy ERP a MES, ne­bo i sa­mos­tat­ně.

  

- Inzerce -

Pozvánka na webinář Infor pro potravinářské společnosti

Požadavky spotřebitelů na větší inovace a transparentnost produktů, stále se zvyšující tlaky na kvalitu a dodržování předpisů, těsnější marže, příležitosti pro nové prodejní kanály a dynamická pracovní síla, to jsou jen některé z faktorů, které posouvají dynamiku trhu až do bodu, kdy výrobci potravin a nápojů musí přijmout nový přístup ke svému podnikání.