facebook
Aktuality -> IT Business - 26. 6. 2019 16:41

Acumatica se stává sesterskou firmou IFS

ruceInvestiční společnosti EQT Partners, které patří IFS, se rozhodla pro další velkou akvizici firmy z oblasti ERP. Oznámila totiž podpis smlouvy o koupi poskytovatele cloudového podnikového softwaru Acumatica, která tak s IFS vytvoří globální společnost s cílem vybudovat silnou pozici mezi pěti největšími dodavateli ERP.„Obě společnosti mají potenciál se navzájem dokonale doplňovat. IFS může podporovat schopnost společnosti Acumatica celosvětově se rozrůstat a rozšiřovat do klíčových odvětví, zatímco Acumatica je schopna podpořit společnost IFS prostřednictvím pokročilých funkcí v oblasti business intelligence a analytiky i rozsáhlých zkušeností na poli zajišťování skutečného cloudového ERP softwaru poskytovaného jako služby,“ zhodnotil nově vznikající alianci prohlásil Mickey North Rizza, programový viceprezident pro podnikové aplikace, IDC. 

Darren Roos, výkonný ředitel IFSDarren Roos, výkonný ředitel IFS

„EQT spojila dva podniky, které budou těžit z  partnerství na rozrůstajícím se trhu s cloudovými podnikovými aplikacemi. IFS a Acumatica se navzájem obohatí po stránce prostředků, možností a strategií, ale přesto si zachovají úplnou autonomii,“ dodává řekl výkonný ředitel IFS Darren Roos, u něhož se předpokládá, že zaujme místo ve správní radě společnosti Acumatica. 

V rámci maximálního posílení nové koalice bude po uzavření transakce působit jako předseda obou společností Jonas Persson. Dodejme, že společnost IFS je v regionu České republiky zastoupena pouze prostřednictvím partnerů, hlavním partnerem je společnost InfoConsutling Czech.

Uzavření transakce podléhá splnění obvyklých podmínek, včetně získání regulačních schválení. Finální uzavření transakce se očekává ve třetím čtvrtletí. Podmínky transakce nebyly zveřejněny.


 
  

- Inzerce -

Správa věcných břemen

Sykora Data CenterProblematika správy věcných břemen je dnes (i z důvodů změn legislativy) stále palčivějším problémem všech provozovatelů distribučních, telekomunikačních či jiných sítí, a to i kvůli složitosti celého procesu zřízení věcných břemen. Ex-post řešení pro již provozované sítě je pak často ještě problematičtější, neboť v organizacích většinou neexistuje jakákoli integrace mezi dokumentací sítě a dokumentací vypořádání majetkoprávních vztahů.

  

- Inzerce -

Bezpečnostní dohled jako služba

Česká zbrojovkaČeská zbrojovka a.s. je tradiční český vý robce zbraní s více než 80letou tradicí. Kvůli neustále rostoucímu kybernetickému nebezpečí hledala řešení, které by jí umožnilo co nejrychlejší odhalení případného incidentu. Jako vhodné se nakonec ukázalo zavedení externí služby „Pokročilého bezpečnostního dohledu“ od společnosti AUTOCONT.