facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Hardware - 16. 5. 2013

Synology představila DiskStation DS1513+

Společnost Synology uvedla DiskStation DS 1513+, NAS server pro 5 pevných disků, který je vhodný pro malé a střední firmy. Uloziste DS1513+ je dodáváno s dual core procesorem o výkonu 2,13 GHz a operační pamětí ne menší než 2 GB RAM, která může být rozšířena na 4 GB. Tento hardware byl vyladěn pro provoz na operačním systému DSM 4.2, který umožňuje NAS serveru dosáhnout průměrné přenosové rychlosti až 350,94 MB/s (pro čtení) a 202,34 MB/s (pro zápis) při agregátním propojení. DS1513+ přináší i mnoho dalších vylepšení, jako jsou nové diskové jednotky bez šroubování nebo antivibrační podložky, které snižují nejen vibrace, ale také hluk.Nový NAS server DiskStation DS1513+ je all-in-one zařízením, jež poskytuje celou řadu aplikací, které ulehčují uživatelům práci: VPN, Syslog nebo mailové služby, DNS, DHCP, tiskárny nebo snadná obsluha webu. Stanice je vybavena výkonným systémem LUN managementu a pokročilým nastavením iCSI. Nabízí bohatou škálu certifikací pro virtualizaci (VMware vSphere 5 s podporou VAAI, Citrix XenServer a Microsoft Windows Server 2012 s Hyper-V). Díky tomu pokrývá všechny potřeby moderní virtualizované architektury.

 

DS1513+ umožňuje efektivní provoz multitaskingu, snadnou správu a nabízí spoustu funkcí. Hlavní výhodou však zůstává optimalizace bezpečnosti dat. Je vybavena redundantními větráčky, více síťovými porty s podporou převzetí služeb při selhání, technologií pasivního chlazení procesoru nebo pevným diskem vyměnitelným za provozu. Operační systém DSM 4.2 navíc nabízí funkci Synology High Availability (SHA): pokud jeden NAS selže, další automaticky převezme všechno podstatné.


 
Axis Talk 2021
  

- Inzerce -

Kontaktní centrum 21. století – veškerá komunikace jako na dlani

DaktelaOblast multikanálových kontaktních center prošla za poslední dvě desetiletí velmi dynamickým vývojem – od jednoduchých digitálních ústředen s několika základními funkcemi až po automatické speciální systémy s umělou inteligencí a řadou chatbotů, voicebotů případně mailbotů.

  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

Helios
- inzerce -