facebook
Aktuality -> Komunikace a sítě - 17. 9. 2019 18:16

5G workshop

5GPrvní 5G Workshop pro bezpečnostní komunitu se zaměří na strategie a koncepce moderních komunikačních sítí - 5G, praktické příklady a kybernetickou bezpečnost. Proběhne 1. října 2019 v Praze, registrace účastníků podléhá schválení organizačního výboruInformační systémy přináší bezpočet výhod pro rozvoj moderní společnosti. Nicméně jejich používání je čím dál více závislé na moderních komunikačních systémech. S nástupem nových služeb (Internet věcí, Internet bojových věcí, komunikace osoba-osoba, stroj-stroj, obsluha-autonomní prostředky, senzor-osoba, senzor-stroj apod.) se extrémně zvyšují požadavky na přenos dat, rostou požadavky na kvalitu přenosu a rozsah přenosového pásma. Tuto výzvu je třeba řešit ze dvou stran. Nejprve je třeba poskytovat takové IT služby, které lze rozvíjet v takové míře a dílčích krocích, aby bylo vždy zajištěno, že je lze v souladu s aktuálními požadavky a v příslušné kvalitě přizpůsobovat novým funkcím, v podmínkách aktuálně dostupných komunikačních sítí, a že mohou být (automaticky) přizpůsobené aktuálním podmínkám dostupné šířky pásma, například v případě narušení komunikačních systémů. Zadruhé je třeba využívat nové komunikační prostředky, které budou předvídatelně schopné pokrýt požadované nároky na vyšší přenosové šířky pásma. Jednou z technologií s potenciálem poskytovat přidanou hodnotu je mobilní telefonie, která je založená na různých standardech (v současné době 4G, v budoucnu 5G). Komunikační sítě podle standardu 4G jsou již běžně využívané. Komunikační sítě založené na standardu 5G poskytnou výrazně větší přenosové pásmo, i když s nižším pokrytím, a zároveň poskytnou významnou přidanou hodnotu pro určité aplikace.

5G je softwarově definovaná mmWave síť s širokým frekvenčním rozsahem vhodná pro Edge Computing a Mesh sítě. Původně byla pro 5G přidělena pásma do max. 6 GHz. V poslední době řada států po celém světě přiděluje kmitočty v různých frekvencích milimetrových vln, od 2.4 GHz až po 28 GHz.

Očekává se, že Edge computing přinese změnu ve způsobu, jakým mohou firmy využívat mobilní data pro masivní zlepšení svých operací. Edge computing umožňuje firmám směrovat provoz pro aplikace tam, kde to potřebují a kde je to nejefektivnější - ať už je to v Cloudu, na okraji podnikové sítě nebo uvnitř organizace. V některých IoT aplikacích bude užitečné mít bezdrátovou přenosovou technologii vhodnou nejen pro připojení velkého množství jednoduchých, levných zařízení, ale také pro jejich propojení (Mesh sítě). Softwarově definovaná síť.

Workshop se zaměří na následující témata:
Národní strategie a koncepce 5G
Plán implementace a realizace 5G v ČR
5G a kybernetická bezpečnost
Praktické příklady užití 5G technologií
Odborná diskuse

Další workshopy se budou věnovat 5G technologiím, technickým a funkčním parametrům 5G a praktickým zkušenostem, opět s ohledem na kybernetickou bezpečnost.

Workshop je pořádán pod záštitou:
Armed Forces Communications and Electronics Association
České vysoké učení technické v Praze
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Policejní akademie České republiky v Praze

a za účasti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Českého telekomunikačního úřadu.

Více informací naleznete na http://future-forces-forum.org/events/default/48_5g-workshop?lang=cs


 
EDU Trainings IT školení
  

- Inzerce -

Firma Bio-Circle čistí taky zbraně české armády

Jak využívá Salesforce a telefonní doplněk Sprinx Ipex?


IpexŘeditel firmy Bio-Circle s.r.o., Tadeáš Míček, je nadšeným inovátorem, který rád využívá Salesforce a jeho různé doplňky. V rozhovoru nám odhalil, čím se jeho společnost zabývá, jak komunikuje se zákazníky a jaký doplněk Salesforce k tomu využívá.

  

- Inzerce -

S DNSSEC budou obavy z napadení minulostí

SEOlightRiziko útoku na úrovni koncového uživatele je s pokročilostí antivirových programů stále menší. Naopak přesměrování na podvodné stránky je v poslední době stále rizikovější. Naštěstí ochránit uživatele před podvodnými stránkami je možné hned několika způsoby. Na úrovni DNS serverů se však pro tyto účely používá zabezpečení DNSSEC.