facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Hardware - 17. 4. 2013

27palcový kancelářský monitor Philips

Monitors & Displays Czech Republic uvedla na český a slovenský trh nový 27palcový monitor Philips 272P4QPJKEB. Monitor využívá nejnovější PLS Quad HD panel, který nabízí široké pozorovací úhly při rozlišení 2560 x 1440 pixelů. Proto je vhodný zejména pro práci s CAD-CAM aplikacemi a pro grafický design, kdy oceníte věrné podání barev sRGB a 8bitovou barevnou hloubku. Díky funkci MultiView mohou uživatelé současně připojit více zdrojů obsahu a sledovat jej vedle sebe na monitoru. Pro lepší spolupráci s kolegy a klienty má monitor zabudovanou webkameru i mikrofon.Nový monitor je vybaven HDMI porty a dalšími možnostmi připojení, včetně vysokorychlostního rozhraní USB 3.0 či DisplayPortem, díky kterému ho můžete připojit k PC až 15metrovým kabelem s rychlostí přenosu dat 21,6 Gbps. DisplayPort umožňuje i řetězové zapojení více monitorů zároveň.

 

Monitor 272P4QPJKEB lze díky základně SmartErgoBase monitor snížit téměř až na úroveň pracovního stolu. Monitor je dále vybaven funkcí PowerSensor, která automaticky tlumí jas obrazu, jakmile se uživatel vzdálí. Tato funkce nejen snižuje náklady na energii až o 80 %, ale také prodlužuje životnost monitoru samotného.


 
Daktela
  

- Inzerce -

Kontaktní centrum 21. století – veškerá komunikace jako na dlani

DaktelaOblast multikanálových kontaktních center prošla za poslední dvě desetiletí velmi dynamickým vývojem – od jednoduchých digitálních ústředen s několika základními funkcemi až po automatické speciální systémy s umělou inteligencí a řadou chatbotů, voicebotů případně mailbotů.

  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

Helios
- inzerce -