facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Nová verze Intelligent Power Manager

Lepší monitoring a správa serverů klastrech

Společnost Eaton Corporation uvádí novou verzi 1.14 svého softwaru Intelligent Power Manager. Ten poskytuje IT správcům rozšířené funkce monitorování a správy serverů v klastrech v rámci aplikace VMware’s vSphere pro virtualizovaná prostředí. Software Intelligent Power Manager dnes umožňuje správcům IT a datových center rychle monitorovat a administrovat všechna svá napájecí zařízení na virtuální datové síti z konzoly vCenter serveru, bez nutnosti otevírat mnoho obrazovek různých aplikací. Záložky Eaton „Napájení“ a „Události“ jsou snadno přístupné z téže obrazovky. Pro případ dlouhodobých výpadků napájení je program Intelligent Power Manager navržen tak, že spustí aplikaci VMware’s vMotion, která transparentně přesune virtuální stroje ze zasaženého serveru na server, který není výpadkem ovlivněn. Tím je podpořena integrita dat a zvýšena pravděpodobnost nulové doby výpadku.Pokud dojde k ohrožení napájení, mohou uživatelé vSphere dát Eaton programu Intelligent Power Manager příkaz k odstavení serverů v klastru. Místo instalace programu na každém hostitelském serveru v klastru použijí správci IT program Intelligent Power Manager centrálně na serveru vCenter, což je administrátorská aplikace vSphere. Ze serveru vCenter jsou pak hostitelské servery v zasaženém klastru odstaveny na dálku, a to včetně serverů, z nichž jsou přesunuty virtuální stroje. Po obnovení napájení provede program Intelligent Power Manager automaticky restart serveru – bez nutnosti, aby byl správce IT přítomen.


 
  

- Inzerce -

Kde snižují náklady firmy se správně nastavenými ERP systémy?

Tématem poslední doby se stávají úspory, které přináší společnostem správně zvolené a implementované ERP systémy. Nejde jen o často zmiňované zvýšení efektivity výroby nebo zlepšení poskytované služby. Podnikové systémy přináší i spoustu skrytých úspor v nákladech.

  

- Inzerce -

Kontaktní centrum 21. století – veškerá komunikace jako na dlani

DaktelaOblast multikanálových kontaktních center prošla za poslední dvě desetiletí velmi dynamickým vývojem – od jednoduchých digitálních ústředen s několika základními funkcemi až po automatické speciální systémy s umělou inteligencí a řadou chatbotů, voicebotů případně mailbotů.