facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Specializace účetních bude směřovat ke znalosti a správě umělé inteligence

Každé jaro je to stejné. Daňová přiznání zviditelní úlohu a práci účetních. Obor sledující stav, tok a výsledky ekonomické činnosti ale nespí ani po zbytek roku. Tomáš Loukota, výkonný ředitel společnosti Seyfor, má přehled o účetních systémech. A možná vidí i do budoucnosti.


Na trhu je velké množství účetních programů. Jaké parametry mají uživatelé při výběru sledovat?

V Česku je jich opravdu hodně. Nemyslím, že jich má nějaký stát na počet obyvatel tolik jako my. Základními ukazateli při výběru asi stále zůstane rozšířenost, tradice a kvalita zákaznického servisu. Zatímco dřív to bylo výhradně o softwaru, dnes už je větší důraz kladen na zákaznickou podporu a celkové prostředí. Uživatel si nechce kupovat pouze produkt, ale získat partnera a poradce. Tento trh funguje obdobně jako u automobilového průmyslu, kde každé vozidlo splňuje určité standardy, má stejný základ s konkrétními prvky, ale rozhoduje design, kvalita zpracování, pohodlnost a zákaznický servis.

Co by měl účetní software obsahovat? Jaké jsou základní vlastnosti?

Základní vlastností bude určitě snadné a rychlé zpracování legislati­vy. Což je zadání, které se s nečekanými událostmi, jak jsme zažili třeba v době covidu, může dost zásadně a hekticky proměňovat. A výrobci musí být schopni na tyto úpravy rychle reagovat. Základním prvkem dobrého systému je tedy jeho přehlednost a jednoduchost. Naší snahou je občas složité a nepřehledné zadání pro naše klienty maximálně zjednodušit a zpříjemnit. Důvodem, proč se nakonec zákazník rozhodne pro daný systém, bude spíš jeho ergonomie využití a doplňkové služby nad rámec základu.

Jaký je vývoj takových aplikací a programů?

Hodně se to v posledních letech proměnilo. Od samotného začátku spolupracujeme s koncovým uživatelem. UX (uživatelská zkušenost) je základem při tvoření novinek. Proto máme několik vybraných klientů, se kterými konzultujeme využití funkcí a jednotlivé procesy. Ve chvíli, kdy je software vyvinutý, nasazujeme pilotní zákazníky, abychom vyladili provoz a zohlednili maximum přání a potřeb. Spokojenost cílového segmentu je pro nás zásadní od návrhu až po plošné uvolnění a následné aktualizace.

Jak přispívají účetní systémy ke zjednodušení procesů účetnictví?

Uvedl bych příklad mzdové agendy, která obsahuje poměrně velké množství limitů, odpočtů a pravidel. My se snažíme nabídnout uživa­te­li vše ve správnou chvíli a na správném místě. Zjednodušeně ře­če­no má nalajnované hřiště a určená pravidla hry. Stále ale vnímám, že tu je velký prostor pro zlepšení. Díky digitalizaci a nejnovějším technologiím se brzy dostaneme k tomu, že rutinní operace, které nevyžadují lidské rozhodování, bude moct uživatel nechat plně na softwaru. Stejně tak cloudová architektura napomůže lepšímu využití, správě a dodávce služeb. A možná přijde i blockchain...

Letošním tématem je zatím umělá inteligence, její rozšířené možnosti a užívání. Týká se to i účetnictví?

Momentálně je těch příkladů málo, nicméně je zjevné, že se to tímto směrem bude ubírat.

Umělá inteligence napomůže sledovat jednotlivé záznamy, transakce a účetní knihy v reálném čase. Big data budou zásadní technologií pro finanční rozhodování podniků. Na všech úrovních, tedy nejen ve velkých podnicích, ale také mezi drobnými podnikateli, vidím jako rozhodující a potřebné sjednocení a komplexní využití dokumentů obsahujících data. Momentálně se například dokáže průměrná firma vyvarovat přepisu přijatých faktur u čtvrtiny z nich. Jakmile se u všech softwarů vyřeší jednotná transformace do elektronické podo­by, dokáže to ušetřit ohromné peníze. Dovedu si představit, že AI pak jednoduše pomůže s rozřazením a účtováním faktur. Uznávám, že ne každému se momentálně takové úkony vyplatí, ale je to jen otázkou času, kdy dojde k zjednodušení a zlevnění těchto služeb.

Neznamená to potom zaniknutí určitých pozic?

Některých určitě, ale účetní se zatím nemusí cítit ohroženi. U zave­de­ní těchto technologií jde naopak o zefektivnění a zkvalitnění jejich práce. Když se vaše účetní nebude muset zdržovat ručním zadává­ním hodnot a popisků do své evidence, má prostor a čas věnovat se jiným činnostem. Je scestné myslet si, že nákupem kvalitního softwaru ušetříte peníze za tři zaměstnance. Většinou to tak není. Naopak proces adopce nových technologií má být plynulý, tak aby se lidé stali odborníky a své znalosti využili jinde. Asi nebude potřeba některých juniorních pozic, ale specializace účetních bude směřovat k znalosti a správě AI a u zkušených odborníků dojde k ještě výraznější specializaci. Jejich postavení bude vůči podnikatelům v určitém ohledu smysluplnější a strategičtější, například ve formě poradenství pro lepší byznysová rozhodnutí.

Tomáš Loukota Tomáš Loukota (47) pracuje ve společnosti Seyfor na pozici Executive Director a je členem představenstva. Podnikovým infor­mač­ním systémům se věnuje víc než 25 let a za tu dobu prošel několika pozicemi na zákaznické podpoře a v obchodním týmu. Stojí za úspěšným uvedením nového ERP systému Money S5 na trh či za monetizací oblíbené fakturační služby iDoklad.