facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Workplace 360 - služba místo starostí

HP Enterprise ServicesProstředí koncových uživatelů dnes není ve většině firem o moc jednodušší než před pěti lety. I přes standardizaci některých jeho částí neustále přibývají nové verze aplikací a nové typy hardwaru. To zvyšuje nároky na jeho správu a dělá z něj nezanedbatelnou položku výdajů mnoha organizací. Provozní část IT je navíc pod neustálým tlakem na snižování nákladů a zároveň zvyšování flexibility. Proto jsme v HP Enterprise Services přišli s novou generací outsourcingové služby Workplace 360.
Situace ve firmách napříč obory je mnohdy podobná. Nutnost inventarizace majetku, přístupových práv, instalovaného softwaru, či samotný „utility back-end“ pro zabalení aplikace, její automatickou instalaci a testování kompatibility s již existujícím prostředím často znesnadňují jakékoliv zásahy do již rozběhnutého systému. Přechod na další verzi operačního systému se poté stává finančně a organizačně velmi náročným projektem, který navíc musí vyhovět požadavkům byznysu na flexibilnější model správy a SLA profilaci uživatelů dle jejich rolí.

Roste tlak na snižování nákladů provozní části IT a zvyšují se požadavky na pružnost prostředí, které ale zahrnuje stále větší množství komponent – různé verze aplikací, několik verzí operačních systémů, jiné nastavení politik pro správu koncového zařízení, nejednotný hardware. Uživatel zvyklý z domova na jednoduchou prácí s libovolnou aplikací pak cítí potřebu odesílat firemní data na svá soukromá zařízení, která mu umožní s nimi pracovat tak, jak chce. To samozřejmě nutí IT oddělení k zavedení dalších restriktivních opatření, ať už blokace USB portů, skenerů, odesílané pošty, či přimhouření oka, a tedy zametení celého problému pod koberec.

Z pozice naší společnosti, jako jedničky celosvětového trhu z pohledu celkového počtu spravovaných koncových zařízení, můžeme říct, že tato situace rozhodně není ve firmách výjimkou. Proto jsme v HP Enterprise Services přišli s novou generací outsourcingové služby, Workplace 360.


Srozumitelný a efektivní outsourcing

Na základě našich zkušeností ze správy šesti milionů koncových zařízení firemních uživatelů po celém světě a naslouchání přáním zákazníků jsme vytvořili technologický a procesní model správy, který zjednodušuje prostředí koncových uživatelů. Jeho technická část je založena na správném nastavení základních prvků (AD, SCCM, SD) a jejich propojení našimi CID (Collaboration Improvement Services) tak, aby umožnil co nejširší automatizaci. Díky tomu jsme schopni našim zákazníkům nabídnout modulární úrovně podpory dle skutečné činnosti uživatelských skupin, integrovanou a smluvně závaznou inovaci celého prostředí, plně funkční reporting umožňující strategická rozhodnutí o směrování celého prostředí (a změny v úrovni podpory dle aktuálního využití či nutnosti okamžitých úspor). Rovněž jsme schopni dodat koncové stanice formou HaaS (hardware as a service) pro přesměrování nákladů.

Tato koncepce pak umožňuje internímu IT soustředit se na řízení směru a vývoje dle požadavků vedení firmy a aktivní inovace, které zvyšují povědomí o užitečnosti IT oddělení. Celkově tak přispívá ke změně jeho vnímání z překážky na vývojové cestě na jeden z jejích hnacích motorů. Zároveň zavádíme světové standardy správy koncových zařízení z větší části založené již na existujícím prostředí zákazníka. Není tedy nutné do něj drasticky zasahovat a zavádět mnoho nových podpůrných aplikací znemožňujících pozdější přechod pod jiného poskytovatele outsourcingu či interní IT.

My v HP Enterprise Services věříme, že outsourcing se dá dělat jednoduše, srozumitelně a se skutečnou přidanou hodnotou pro všechny zúčastněné. Vedení firmy, uživatele i interní IT oddělení.

Jiří Fiala
Autor působí jako ITO business development manager ve společnosti HP Enterprise Services.

 
Helios
- inzerce -